Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
2 oktober 2018
Lyssna

Fortsatt hårt arbete för att bli bästa företagarkommunen

Kommunhuset i Mölnlycke

Foto: Emmy Jonsson

Härryda kommun tappar placeringar när Svenskt Näringsliv rankar kommunernas företagsklimat. Men de flesta företagare i Härryda kommun är ändå nöjda eller mycket nöjda när de ger sitt samlade omdöme av företagsklimatet i kommunen.

- Vår ambition är att vara Sveriges bästa näringslivskommun, därför är vi såklart inte nöjda med att vi backar. Nu behöver vi arbeta ännu mer för att nå våra mål. Ett bra klimat för näringslivet och goda relationer med våra företagare är väldigt viktigt. Det är tack vare företag och näringsliv som det genereras skattepengar som vi behöver för att investera i våra barns skolgång och ta hand om dem som behöver vård och omsorg. Det är allas vårt ansvar att göra allt vi kan för att bli den bästa näringslivskommunen i Sverige, säger Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Plats 15 i landet

Svenskt näringslivs årliga sammanställning av hur företagen upplever service, kompetens och attityder visar alltså ett något sämre resultat än tidigare år för Härryda kommun som landar på plats femton av 290 jämfört med plats fyra 2017. Näringslivsfrågorna har hög prioritet i kommunen och därför är resultatet i denna och andra undersökningar viktiga temperaturmätare.

- Direkt när vi fick de första indikationerna på resultatet i undersökningen tittade på vad vi behöver göra och har börjat ta tag i det som verkar vara viktigast för företagen. Utmaningen nu är att gå från bra till bäst, säger kommundirektör Peter Lönn.

Förstärker näringslivsenheten

Härrydas förbättringsarbete pågår hela tiden, såväl kring företagsklimat som bygglovsfrågor och kommunikation. Några exempel på förbättringsåtgärder som redan är startade är utbildning i bemötande på miljöenheten och en översyn av kommunens e-tjänster.

Näringslivschef Fredrik Olsson ger ytterligare exempel på hur kommunen förstärkt sitt arbete den senaste tiden:
- Vi har anställt en företagslots som gör det enklare för företagare att komma i kontakt med rätt personer och hjälper till för att ärenden ska gå smidigare. Vi har också förstärkt näringslivsenheten med en platsutvecklare och en besöksnäringsutvecklare. Tillsammans ska vi möjliggöra att näringslivet i kommunen blir ännu mer framgångsrikt, säger han.
Läs hela rapporten från Svenskt näringsliv härlänk till annan webbplats

I september i år utsågs Härryda kommun till “Årets kommun” när Sveriges byggindustrier i väst delade ut pris för bästa byggdialog. Mest uppskattat när branschen själva säger sitt är kontakten med och tillgängligheten till kommunens plan- och bygglovshandläggare. Byggaktörerna värdesätter även att Härryda kommun har ett gynnsamt klimat för exploaterings- och byggverksamhet.
Läs mer om byggdialogen här

Per Vorberg

Peter Lönn

Fredrik Olsson

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Fredrik Olsson, näringslivschef
031-724 63 06
fredrik.olsson@harryda.se