23 september 2020
Lyssna

Företagsklimatet lyfter i Härryda kommun

Kommunhuset i Mölnlycke, Härryda kommun, med skulptur i förgrunden.

Kommunhuset med skulptur i förgrunden - "Nod" av Eva Hild.

Härryda kommun är bäst i Göteborgsregionen och på plats sju i Sverige, när Svenskt Näringsliv rankar företagsklimatet i kommunerna.
– Vi har ett fantastiskt engagemang och driv hos våra lokala företagare. Dagens placering är minst lika mycket en bekräftelse på deras arbete och framgångar, som på kommunens satsningar på näringslivet, säger näringslivschef Fredrik Olsson.

Härryda kommun klättrar från tionde till sjunde plats bland Sveriges 290 kommuner, i Svenskt Näringslivs årliga sammanställning av hur företag upplever kommunernas service, kompetens och attityder till företagande. Det sammanfattade omdömet av företagsklimatet i Härryda är mer positivt i år än tidigare, samtidigt som det i Sverige som helhet går åt andra hållet.

Mål att varaktigt ligga på topp

Kommunen jobbar uthålligt och systematiskt för att vara en stabil partner till företagen. Målet är att varaktigt vara Sveriges bästa näringslivskommun.

– Vi prioriterar näringslivsfrågor, eftersom ett starkt lokalt näringsliv är grunden till vår framtida välfärd. Vi vill att våra lokala företag skall lyckas och bli framgångsrika. Det vinner hela kommunen på, säger Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande.
– Våra ambitioner syns både i vår vision om att “vi vågar i Härryda” och i det näringslivsstrategiska programmet, som beslutades av kommunfullmäktige i oktober förra året. Det är glädjande att det ger avtryck i företagens egen bedömning av kommunen.

Tätt samarbete med företagen

I företagens bedömning av företagsklimatet är de särskilt nöjda med kommunens service och bemötande och med råd och vägledning som de får av kommunen.

– För oss handlar det om att arbeta tillsammans med företagen för utveckling av såväl företagsklimatet som kommunen i stort, menar Fredrik Olsson, näringslivschef.
– Vi gör flera företagsbesök i veckan och lyssnar och lär för att kunna göra ständiga förbättringar. Att vara närvarande, tillgänglig och tydlig tror jag är viktigt för att lyckas med ett bra företagsklimat.

Läs mer om Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Härryda kommunlänk till annan webbplats.

Ranking av kommunerna i Göteborgsregionen

Så rankas Göteborgsregionens kommuner i 2020 års undersökning (Placering 2019 års inom parantes):

 1. Härryda 7 (10)
 2. Partille 21 (7)
 3. Öckerö 48 (13)
 4. Mölndal 66 (72)
 5. Kungsbacka 119 (90)
 6. Stenungsund 120 (86)
 7. Lerum 123 (114)
 8. Ale 179 (158)
 9. Göteborg 189 (216)
 10. Tjörn 205 (162)
 11. Kungälv 215 (173)
 12. Alingsås 239 (230)
 13. Lilla Edet 259 (228)

Kontakt

Fredrik Olsson, näringslivschef
031-724 63 06länk till annan webbplats