Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
3 maj 2018
Lyssna

Företagare allt nöjdare med Härrydas service

Fyra händer gör tummen upp på. I bakgrunden syns blå himmel.

Härryda kommun får bättre betyg för sin myndighetsservice gentemot företagare. Det visar rapporten ”Öppna jämförelser – Företagsklimat 2017” från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

- Det är väldigt glädjande att vi förbättrat oss så att vi nu ligger över rikssnittet när det gäller hur nöjda företagare är med vår service, säger Helena Alterby Nordström, företagslots i Härryda kommun.

Företag nöjdare med Härryda kommun

Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför sedan 2010 undersökningar av hur företagare uppfattar servicen från landets kommuner. Resultaten presenteras som ett NKI-värde, som står för Nöjd-Kund-Index.

Siffran 73 med svart färg på vit bakgrund. Runt det vita finns en grön ram.

Maximalt Nöjd-Kund-Index är 100 och godkänd poäng är 62. Det genomsnittliga NKI-värdet i undersökningen för 2017 blev 71 enheter. Härryda får i undersökningen 73, vilket är över genomsnittet och en uppgång med fyra enheter jämfört med året innan.

Livsmedelskontroll fick störst ökning

- Det område där Härryda hade ökat mest är inom livsmedelskontroll där vi gick upp hela nio enheter. Otroligt bra! Det tyder på fortsatt bra arbete inom den enheten och bra kommunikation med företagen, säger företagslotsen Helena Alterby Nordström.

Förutom livsmedelskontroll fick företagarna bedöma servicen inom fem andra av kommunernas myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd.

Två pratbubblor som här står för dialog, bemötande och att dela information.

SKL:s frågor handlade om hur företagarna uppfattade kommunernas bemötande, effektivitet, information, kompetens, rättssäkerhet och tillgänglighet.

Vill bli bättre på bygglov

Bygglov är ett av de områden där Härryda kommun har potential att utvecklas och bli ännu bättre.

- Med det stora trycket som finns på bygglov i högkonjunktur är det svårt att tillgodose allas behov. Vi arbetar löpande för att bli bättre och ännu mer effektiva, säger Peter Wallentin, verksamhetschef för plan och bygglov.

Ett hus gjort av träsklossar. Taket är rött. Huset står på arkitektritningar av papper.

Enheten välkomnar företagare, som är i startgroparna för att bygga, att höra av sig innan de skickar in sin bygglovsansökan. Det kan underlätta och göra att handläggningen av ärenden går lite snabbare och smidigare.

Satsning som fortsätter

Bygglovsenheten har tillsatt en grupp med representanter för olika specialistområden. Den ska arbeta aktivt för att ta tillvara goda ideér och förslag om nya arbetssätt från både företagare och kolleger.

Två stora glödlampor symboliserar att positiva idéer kan födas när människor och olika sorters organisationer samarbetar.

Näringslivsenheten, där företagslotsen Helena Alterby Nordström ingår, ser fram emot att jobba för fler förbättringar och ännu bättre samarbete med företagare som verkar i Härryda kommun.

- Det är väldigt spännande att arbeta i en så expansiv kommun som Härryda som också har ett uttalat mål från politikerna om att satsa på näringslivet.

Kontakt

Helena Alterby Nordström, företagslots
031-724 87 76
helena.a.nordstrom@harryda.se

Hjälp med bygglovsärenden?

Du når oss lättast på: bygglov@harryda.se

Fakta om SKL:s undersökning Öppna jämförelser – Företagsklimatet 2017:

  • Omkring 25 000 företagare var med och bedömde servicen inom 171 kommuner och nio gemensamma förvaltningar.
  • SKL gör sin undersökning i samverkan med Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg (BRG).
  • SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för alla landets kommuner, landsting och regioner.
  • Läs mer om undersökningen på SKL:s webbplats.länk till annan webbplats