Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
27 maj 2019
Lyssna

100 företag besökta på 100 dagar

Kollage av bilder från företagsbesök under våren 2019.

Med målet att vara Sveriges bästa näringslivskommun har näringslivsenheten tillsammans med politiker i Härryda kommun träffat 100 företag på 100 dagar.

– Vi har haft spännande möten och fått mycket ny kunskap om företagens villkor och förutsättningar, säger Helena Alterby Nordström, företagslots. Nu ska vi vässa oss för att skapa ett ännu bättre företagsklimat.

Mötena med företagare är en viktig del i kommunens pågående utvecklingsarbete med fokus på näringslivet. Företagslots, platsutvecklare, klimatcoach och besöksnäringsutvecklare arbetar tillsammans för att möta företagens behov och skapar förutsättningar för dialog och utveckling i kommunen. Enligt senaste siffrorna från Svenskt näringsliv ser satsningarna ut att göra skillnad. Ett par av de områden där Härryda kommuns betyg går upp och är riktigt bra, är just ”kommunens information till företagen” och ”dialog mellan företag och kommunledning”.

Måndag den 27 maj gjordes det 100:e företagsbesöket för året, på Bolåsa Värdshus. Förutom företagslots och näringslivschef var bland annat kommundirektör och kommunalråd med vid besöket.
– Det har varit fantastiskt roligt att träffa så många företagare under våren, och se vilken bredd av verksamheter vi har i kommunen. Vi har besökt allt från stora industriföretag till små butiker – och alla har sina speciella förutsättningar och utmaningar. Att träffas ger möjlighet till dialog, vi kan ge svar direkt och även ta in tankar och frågor för återkoppling. Nu sammanställer vi företagens synpunkter och tar med oss dem i vårt fortsatta arbete för att vara Sveriges bästa näringslivskommun.

Vill du ha besök?

Den täta kontakten med företagen i kommunen fortsätter i höst. Är ni intresserade av att få besök av kommunen på ditt företag, hör av dig till företagslots Helena Alterby Nordström.

Kontakt

Helena Alterby Nordström,
företagslots
031-724 87 76länk till annan webbplats
helena.a.nordstrom@harryda.se