18 augusti 2022

Södra Sveriges mest robusta kommun

Björkelids bostadsområde i Rävlanda

Hög inflyttning och hög utbildningsnivå är faktorer som påverkar kommunens robusthet. Foto: Anna Sigvardsson

I Härryda kommun är vi väl rustade för framtiden. I rankingen Regionernas kamp 2022 kommer Härryda på plats nummer 5 i Sverige och är tillsammas med Vellinge södra Sveriges mest robusta kommun.

Regionernas kamp är en ranking som utförs av konsultbolaget WSP. Resultatet anges i robusthetsindexet, som ska vara ett mått på sårbarhet och motståndskraft i Sveriges kommuner och som kan visa vart vi är på väg och hur utvecklingen ser ut. Långsiktigt positiv utveckling säkerställs genom hög robusthet, enligt WSP.

Läs mer om rankingen Regionernas kamp på WSP: webbplats Länk till annan webbplats.