Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
7 februari 2022

Servicegarantier för företag i Härryda kommun

Du som är i kontakt med Härryda kommun och använder kommunens service, ska veta vad du kan förvänta dig. Våra servicegarantier talar om för dig vad en viss service innebär och vilken tidsram som gäller.

Symbol för kommunens servicegarantier

En servicegaranti är både ett löfte och en upplysning om vad du kan förvänta dig av kommunen. Den ser till att tjänster håller samma goda kvalitet och erbjuds på lika villkor för alla.

– Vi gör ingen hemlighet av att vi vill vara den bästa kommunen för företagare, säger Fredrik Olsson, näringslivschef. Det skapar förväntningar, men också motivation till att alltid göra vårt yttersta! Med servicegarantier på olika områden vill vi tydliggöra vårt erbjudande mot kund och samtidigt pusha oss själva till att hela tiden bli bättre.

Kontakt med företagslots inom 24 timmar

I dagsläget finns servicegarantier inom områden som plan och bygglov, miljö- och hälsoskydd, trafik och torgytor, liksom för delar inom socialtjänsten. Kommunens företagslots garanterar svar inom 24 timmar från kontakt. Tanken är att Härryda kommun ska införa fler servicegarantier framöver.

Servicegarantier

Näringslivsenheten