Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
12 september 2018

Prisad byggdialog med Härryda kommun

Beröm från Sveriges byggindustrier till Härryda kommuns samhällsbyggare blev det på bygg- och fastighetsmässan Nordic Property Expo i Göteborg i september. Foto: Jenny Lööf

Härryda kommun koras till ”Årets kommun” när Sveriges Byggindustrier i väst delar ut priser för bästa byggdialog. Kontakten med handläggare, konkurrens på lika villkor och ett gynnsamt klimat för exploaterings- och byggverksamhet är det som byggaktörerna uppskattar mest med oss.

När 174 intervjuade byggföretagare fått värdera kommunernas smidighet i plan- och byggprocessen och dialogen med kommunens handläggare, får Härryda det bästa resultatet bland de elva västsvenska kommuner som ingått i sammanställningen. Partille och Mölndal hamnar på delad andraplats, tätt följt av Kungälv.

– Det är jätteroligt. De senaste åren har vi tagit en ansats för att öka vår tillgänglighet och varit positivt inställda till det mesta. Priset är ett startskott och nu utmanar vi alla andra kommuner att bli bättre tillsammans som en region, sa Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande i Härryda.

Garantitider

Härryda ligger högt över genomsnittet på samtliga 15 områden som byggföretagarna har bedömt. Mest uppskattat är kontakten med och tillgängligheten till kommunens plan- och bygglovshandläggare.
Störst skillnad mellan Härryda kommun och genomsnittet är det när företagen skattar möjlighet att snabbt komma i kontakt med rätt tjänstepersoner på kommunen och flexibiliteten i handläggningen av sina ärenden.

– Det är jättekul att få ett kvitto på att vi har så duktiga medarbetare och en verksamhet som fungerar väl. Vi jobbar aktivt med ständiga förbättringar, exempelvis har vi börjat arbeta med exploatörsstyrda detaljplaner och så har vi infört en servicegaranti för handläggningstiden för bygglov, säger Peter Wallentin, chef för Plan- och bygglovsverksamheten i Härryda.

Ska uppmuntra bättre samarbete

Det är Sveriges Byggindustrier Väst som delar ut priset Årets kommun till de kommuner som ansträngt sig mest för att förbättra sina plan- och byggprocesser och för att hitta bra samarbetsformer och dialog mellan sig och byggbranschen. Priset delades ut på mässan Nordic Property Expo på Svenska mässan i Göteborg, där aktörer från bygg- och fastighetsbranschen och kommunerna är på plats.

Den kommun som gjort det största framsteget var Borås som fick pris för Årets klättrare.