Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
5 januari 2021

Nytt statligt coronastöd att söka för enskild firma

Covid-19 har medfört stora ekonomiska konsekvenser för många företagare. Regeringen har därför beslutat att avsätta fem miljarder kronor i omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Stödet trädde i kraft den 9 november 2020 och ansökan
görs senast den 31 januari 2021.

Vad innebär stödet?

Stödet ger ersättning för förlorade intäkter under fem månader, från mars till juli 2020. Stödet är 75 procent av det man tappat i nettoomsättning jämfört med samma period 2019. Varje företag kan få maximalt 120 000 kronor i ersättning.

Stödet är på motsvarande sätt som omställningsstödet uppdelat i tre stödperioder:

 • mars – april 2020
 • maj 2020
 • juni – juli 2020.

Motsvarande månad eller månader föregående år utgör respektive stödperiods referensperiod.

För att kunna söka stödet gäller följande:

 • Stödet kan sökas av enskilda näringsidkare som har fått ett större
  omsättningstapp till följd av den pågående coronapandemin.
 • Kravet för att söka är bland annat att den enskilda näringsidkaren har haft en nettoomsättning på minst 200 000 kronor under verksamhetsåret 2019 och att den sökande inte varit berättigad till arbetslöshetsersättning.
 • Sökande ska vid ansökningstillfället vara godkänd för F-skatt.
 • Ansökan görs via en e-tjänst på Boverkets webbplats. För att logga in till e-tjänsten krävs e-legitimation, till exempel Bank-ID. Stödet handläggs av länsstyrelserna.
 • I ansökan behöver den sökande bifoga utdrag ur bokföringen för
  räkenskapsåren 2019 och 2020. Det kan till exempel vara företagets resultatrapport.
 • Ansökan om stöd ska ha inkommit senast den 31 januari 2021.

Regeringen arbetar med ett förslag om förlängning av omsättningsstödet, detta är däremot inte beslutat. Planerad stödperiod för nästa omgång är augusti-december 2020. Regeringen kommer att återkomma med mer information om stödets utformning.

Hur ansöker jag?

Ansökan görs via en e-tjänst på Boverkets webbplats. Handläggning och
uppföljning av ärenden sköts av Länsstyrelsen. Du som har e-legitimation ska använda e-tjänsten i första hand. Har du skyddad identitet och/eller är folkbokförd utanför Sverige kan du ansöka via pappersblankett.

Du kan läsa mer om stödet på Länsstyrelsens hemsida: Omsättningsstöd till näringsidkare | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Behöver du hjälp eller har ytterligare frågor gällande stödet? Då är du välkommen att höra av dig till oss på Länsstyrelsen Västra Götaland så hjälper vi dig. Vid frågor om stödet ska du i första hand skicka e-post till
omsattningsstod.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Kontakt Länsstyrelsen

Caroline Karlsson
010-224 53 14
caroline.karlsson@lansstyrelsen.se

Alexandra Boberg
010-224 48 51
alexandra.boberg@lansstyrelsen.se

Kez Master
010-224 53 62
kez.master@lansstyrelsen.se

Kontakt Härryda kommun

Fredrik Olsson, näringslivschef
fredrik.olsson@harryda.se