Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
2 februari 2021

Ny e-tjänst för direktupphandlingar

Genom en ny e-tjänst kan företag nu anmäla sig till kommunens register för direktupphandling och underlätta för kommunens verksamheter att hitta små och medelstora företag i regionen.

Det ska vara enkelt att driva företag i Härryda kommun. Upphandling är ett område som vi prioriterat att arbeta med. På kommunens hemsida finns både aktuella och planerade upphandlingar listade, och vi genomför varje år ett stort antal upphandlingar. En direktupphandling kan förklaras som en upphandling som inte behöver annonseras och där anbuden inte behöver ges i någon särskild form. Värdet för upphandlingen ska understiga cirka 600 000 kronor.

Öka medvetenheten om ditt företag

Vi lanserar nu en e-tjänst för dig som vill leverera varor och tjänster till kommunen inom ramen för direktupphandlingar. Kommunen kommer att använda företagsregistret upplysningsvis och för att vara medveten om att företagen finns och kan leverera specifik vara eller tjänst. Företag kommer inte att automatiskt tilldelas kontrakt för att de registrerar sig, men det ökar möjligheten att kunna leverera till kommunen.

– Det är oerhört positivt att ta detta steg och ytterligare närma oss näringslivet, säger Fredrik Olsson, näringslivschef i Härryda kommun. I vår nya näringslivspolicy är det klart uttalat att företagen utvecklar Härryda kommun och ett sätt är att leverera effektiva och bra tjänster och produkter.

E-tjänst för intresseanmälan för direktupphandling i Härryda kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företagande och näringsliv

Upphandling och inköp

Upphandlingsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Fredrik Olsson, näringslivschef
fredrik.olsson@harryda.se
031-724 63 06