Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
5 februari 2019

Nu startar upphandlingen av Råda säteris kaféverksamhet

Sedan juni 2018 bedrivs kaféverksamheten på Råda säteri av Härryda kommun. Nu startar upphandlingen för att finna en entreprenör som fortsatt vill driva och utveckla kaféverksamheten på säteriet.

Råda säteri är beläget i det omväxlande och kuperade landskapet vid Rådasjön i Härryda kommun strax utanför Göteborg. Säteriets huvudbyggnad uppfördes 1772 och har en lång historia som matproducent. Sedan juni 2018 bedrivs kaféverksamheten i säteriets västra flygel av Härryda kommun, men nu söker kommunen en extern aktör för att driva och utveckla kaféverksamheten i Västra flygeln på Råda säteri.

- Råda säteri och dess omgivning kompletterar varandra helt perfekt. Jag tror inte man kan avsluta en dagsutflykt vid promenadstråken i Rådasjöns naturreservat på ett bättre sätt än en fika vid säteriet och den fantastiska trädgården säger Martina Johansson, besöksnäringsutvecklare i Härryda kommun.

Sedan Härryda kommun tog över utvecklingen av Råda säteri har näringslivsenheten arbetat med konceptualiseringsarbetet för Råda säteri. I februari beräknas det arbetet vara klart.

- Råda säteri har alla förutsättningar att bli ett besöksmål i dess rätta bemärkelse. Vår bild är att helheten blir större än delarna var och en för sig och en grundläggande komponent i besöksupplevelsen är fika, mat och dryck säger Fredrik Olsson, näringslivschef i Härryda kommun.

Upphandlingen annonserades den 4 februari och accepterar anbud fram till 4 mars. Läs mer om upphandlingen på opic.com. Länk till annan webbplats.

Läs mer

Läs mer om Råda säteri här.

Kontakt

Frågor om upphandlingen hänvisas till
Marlene Sahibzada, Upphandlingschef
031-724 63 21
marlene.sahibzada@harryda.se

Frågor om Råda säteri hänvisas till
Martina Johansson, Besöksnäringsutvecklare
031-724 63 21
martina.johansson@harryda.se

Rådasäteri med anor från 1300-talet