Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
28 februari 2018

Nu kommer företagslotsen

För att stärka och förbättra företagsklimatet så förstärker vi också näringslivsverksamheten på Härryda kommun med vår nya företagslots. Helena Nordström kommer närmast från SEB i Mölndal/Härryda och i april är dags för Helena att börja. Vi hälsar Helena varmt välkommen!!!

Helena Nordström