Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
30 maj 2017

Mer dialog i ny policy för upphandling och inköp

Mer dialog, bättre samspel och fokus på den goda affären. Härryda kommun har antagit en ny policy och strategi för upphandling och inköp.

- En stor skillnad gentemot tidigare är att vi tydligare lyfter fram marknadsperspektivet. Vi som kommun ska bli bättre på att lyssna på marknaden och företagarnas behov, erfarenheter och idéer, och skapa affärsmässiga relationer. Vi vill ha dialog både före, under och efter upphandlingen, säger upphandlingschef Marlene Sahibzada.

Ur kommunens perspektiv innebär det bland annat att få en ännu bättre förståelse för marknaden och olika branscher, och bjuda in sig hos leverantörer för att få kunskap. Syftet är att kunna ta fram bättre upphandlingsdokument.

­- Vi arbetar också hela tiden för att det ska bli enklare för företagen att göra anbud. Till exempel vill vi inte kräva in så många dokument i början av processen, utan istället efterfråga dem när vi faktiskt behöver dem.

Kommunen ska vara en attraktiv kund

Policyns fyra mål handlar om att kommunen ska vara en attraktiv kund som stimulerar marknadsaktörer att lämna anbud, att utifrån ett verksamhets- och medborgarperspektiv ha den goda affären i fokus och använda skattemedel på ett effektivt sätt. Kommunen ska utgå från tydliga mål och också följa upp upphandlingen och avtalen. Kommunen ska också särskilt främja små och medelstora företag.

- Vi ska också aktivt verka för ett hållbart samhälle, vilket innebär att vi när det är tillämpligt ställer krav på att leverantörer tar ett miljöansvar och ett etiskt ansvar.

Det viktigaste att tänka på för företagaren är att läsa igenom underlaget ordentligt innan anbudet skickas in, så att inte tid har lagts ner i onödan.

Hur får jag reda på vilka upphandlingar som är på gång i Härryda kommun?

- Till exempel genom att prenumerera på näringslivsenhetens digitala nyhetsbrev, via harryda.se/upphandling eller via webbplatsen upphandlingar.nu Länk till annan webbplats. där du kan söka kommunvis, säger Marlene Sahibzada.

Länkar

Prenumerera på Näringslivs digitala nyhetsbrev
Läs mer om upphandling i Härryda kommun
Upphandlingar.nu Länk till annan webbplats.

Kontakt

Marlene Sahibzada, upphandlingschef
031-724 61 00 (växel)
marlene.sahibzada@harryda.se