31 maj 2022

Höga betyg för Härryda kommuns företagsklimat

Nu har resultatet från vårens enkät om företagsklimatet i Sveriges kommuner kommit. Härryda kommun får inte riktigt lika goda betyg som förra året, men i jämförelse med övriga kommuner och med rikssnittet ligger kommunen ändå i toppskiktet.

Organisationen Svenskt näringsliv genomför varje år en enkätundersökning bland företag i Sveriges 290 kommuner, för att ta tempen på det lokala företagsklimatet. Frågorna spänner över en bredd av områden, från kunskap och attityder hos kommunpolitiker och tjänstepersoner till handläggningstider och tillgång på mark och lokaler. Härryda kommun tappar från ett snittbetyg på 4,2 till 4,0 på en 6-gradig skala, vilket ändå är näst bäst i Göteborgsregionen och klart över Sverigesnittet på 3,43.

– Vi är glada att vi står oss så pass väl, trots en viss nedgång, säger Fredrik Olsson, näringslivschef i Härryda kommun. Det är ett långsiktigt, strategiskt arbete att vara Sveriges bästa näringslivskommun. Resultaten kommer att variera över tid, men målet är fortsatt att vara bäst.

Stapeldiagram över GR-kommunernas placering i enkätundersökningen om företagsklimatet. Härryda på plats 2.

Sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunerna i Göteborgsregionen. Bild: Svenskt näringsliv.

Företagen utvecklar Härryda kommun

De områden som företag i Härryda kommun ser som prioriterade att utveckla är

  • minskad brottslighet och ökad trygghet
  • snabbare handläggning
  • förbättrad lokal infrastruktur
  • mer byggbar mark för verksamheter
  • fler bostäder.

– Vi växer i en rasande fart och antalet företag som vill etablera sig i kommunen är stort. Det är fantastiskt kul, men samtidigt en utmaning att hinna med i den takt och på den nivå som krävs när det gäller flera av de här punkterna, menar Fredrik Olsson.

I andra delar av Göteborgsregionen ser företagen ett behov av ”bättre dialog mellan kommun och företag” och ”bättre förståelse för företagande från kommunens beslutfattare”. Här ligger Härryda kommun bättre till.

– Kunskap och dialog är något vi jobbat mycket med de senaste åren och fortsätter att fokusera på, menar Fredrik Olsson. Vår näringslivspolicy sätter företagen först och det är bra att det gör skillnad. Det är tillsammans med företagen som vi utvecklar kommunen.

Svenskt näringsliv: Företagsklimat - enkätresultat för Härryda kommun Länk till annan webbplats.

Företagande i Härryda kommun

Näringslivskommun i topp