21 juni 2022

Hela kommunen ska stärka förutsättningarna för företagen

Fyra personer samtalar glatt kring ett bord med postit-lappar på.

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv ska gynna kompetensförsörjningen. Foto: Astrakan Images

Förenklad bygglovsprocess för företag, ökat samarbete mellan skola och arbetsmarknad, och ett Tech Valley i Mölnlycke. Det är några delar som ingår i Härryda kommuns handlingsplan för att bli Sveriges bästa näringslivskommun – en plan som spänner över hela kommunorganisationen.

– Näringslivet bidrar till välfärd och livskvalitet. Därför har Härryda kommun som mål att ligga i topp gällande företagsklimat och näringslivsutveckling, säger Peter Lönn, kommundirektör.

– Nu har vi en handlingsplan på plats, där kommunens olika sektorer är med och bidrar på både kort och lång sikt, vilket känns väldigt bra.

Insatser på kort och lång sikt

Handlingsplanen innebär dels insatser med tydlig och direkt bäring på förutsättningarna för företagandet idag, bland annat:

 • ett markförsörjningsprogram för verksamheter
 • förenkling av bygglovsprocessen för företag
 • arbete för att skapa en mer effektiv handläggning med ökad insyn, delaktighet och snabbare hantering
 • underlätta för företag att delta i kommunens upphandlingar, genom information, framförhållning och transparanta upphandlingsplaner
 • fler och tätare dialoger mellan företagen och kommunens verksamheter, för att fånga upp företagens behov.

Åtgärder i handlingsplanen griper också över mer långsiktiga, men strategiskt viktiga förutsättningar för näringslivet som kommunen är med och skapar, exempelvis:

 • kompetensförsörjning, genom tätare samarbete mellan skola och företag. Bland annat inleder studieyrkesvägledarna ett samarbete med branschorganisationen Svenskt näringsliv.
 • innovationskraft, genom exploatörsdriven stadsutveckling och tydlig tech-inriktning i Mölnlycke företagspark.
 • ett attraktivt utbud inom kultur och fritid, där fler platser och arenor blir tillgängliga för evenemang
 • ökade möjligheter till konkurrensutsättning av kommunens verksamheter, bland annat utreds förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet.

Viktigt att alla bidrar

En grundläggande del i handlingsplanen är att alla nyanställda får kunskap om varför näringslivet är viktigt för välfärden.

– Vi håller på att etablera en god förståelse i organisationen, för näringslivsfrågorna och vad de betyder för kommunen, säger Peter Lönn.

– Jag hoppas att nya medarbetare ska känna att de vill vara med och utveckla kommunen tillsammans med företagen, oavsett vilken sektor de jobbar i. Det är då vi verkligen kan bli bäst.

Utgångspunkter i arbetet för att bli Sveriges bästa näringslivskommun

Näringslivspolicy

 • Företagen prioriteras
  Företagen är viktiga och ska prioriteras i vårt arbete. Det är företag och deras utveckling som skapar arbetstillfällen, tillväxt och välfärd i samhället.
 • Företagen är våra kunder
  Vi ser företagen som våra kunder. Detta betyder service med professionellt bemötande, förutsägbara handläggningstider, handlingskraft och en positiv attityd till företagande.
 • Företagen utvecklar Härryda kommun
  Företagen bidrar till att skapa en bra kommun att leva och verka i. Vi arbetar tillsammans med företagen för att utveckla Härryda kommun till en plats för innovationer och hållbara lösningar.

Näringslivsstrategiskt program med 6 strategier

 1. Kompetensförsörjning
 2. Attraktionskraft
 3. Infrastruktur och tillgänglighet
 4. Markberedskap och fysisk planering
 5. Företagsklimat
 6. Innovationskraft

Tyck till om näringslivsklimatet i Härryda kommun Länk till annan webbplats.

Näringslivskommun i topp

Kontakt

Fredrik Olsson, näringslivschef
031-724 63 06 Länk till annan webbplats.
fredrik.olsson@harryda.se

Helena Alterby Nordström, företagslots
031-724 87 76
helena.a.nordstrom@harryda.se