Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
24 november 2020

Hela Härryda värnar näringslivet

Två personer som hälsar varandra med armbågen.

Härryda kommun har som mål att varaktigt vara Sveriges bästa näringslivskommun. Med en näringslivspolicy som gäller hela den kommunala organisationen stärker vi arbetet ytterligare.

Ett dynamiskt näringsliv är en grundförutsättning för ett växande Härryda kommun. Det är genom företagande som nya arbetstillfällen och förutsättningar för att bo, leva och verka i kommunen skapas.
Härryda kommun ska vara en god samarbetspartner för det lokala näringslivet för att företag ska kunna, vilja och våga växa i Härryda kommun.

Företagen är våra kunder

Näringslivspolicyn beskriver kommunens förhållningssätt i näringslivsfrågor och ska bidra till en god samhällsutveckling i enlighet med kommunens vision och näringslivsstrategiska program.

Policyn innebär att alla som arbetar i Härryda kommuns verksamheter ska bidra till att skapa goda förutsättningar för företagande i kommunen. Detta ska vi göra genom att se och behandla företagen som våra kunder – men även som partners i utvecklingen av Härryda kommun som en plats för innovationer och hållbara lösningar.

Näringslivspolicy för Härryda kommun Pdf, 637.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Fredrik Olsson, näringslivschef
fredrik.olsson@harryda.se
031-724 63 06