Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
22 maj 2017

Fint betyg från kommunens företagare i ny mätning

Svenskt Näringsliv genomför varje år en mätning av det lokala företagsklimatet. I år har över 30 000 företagare runtom i landet betygsatt hemkommunen på en rad områden. För Härryda kommuns del har andelen positiva svar ökat och kommunen får nu sitt bästa resultat sedan 2009, högst betyg i Göteborgsregionen.

- Det är oerhört glädjande att Härryda ökar till sitt bästa resultat sedan 2009, säger näringslivschef Fredrik Olsson. Det höga betyget i årets mätning är ett kvitto på att vi är på väg mot rätt håll och att vi gör detta tillsammans. Jag känner ett starkt stöd från politiken, förvaltningen och de enskilda företagarna i frågan om att ytterligare förbättra vårt resultat. Men att vara bäst i Göteborgsregionen räcker inte, vi ska vara topp tio i Sverige. Så arbetet fortsätter.

Också kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) är glad.
- Vi har så många fantastiska företag som lägger ner så mycket tid och engagemang och levererar skatteintäkter som samhället i sin tur kan byggas på. Jag fortsätter att arbeta för ett fortsatt gott företagsklimat, både genom att se över vår egen verksamhet men också ge möjlighet för fler utförare att komma in. Detta är ett arbete som vi behöver fortsätta tillsammans med näringslivet, förvaltningen och politiken.

Hela undersökningen finns på foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Fredrik Olsson, näringslivschef
031 - 724 61 00
fredrik.olsson@harryda.se

Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande
031- 724 61 00
per.vorberg@harryda.se