Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
23 mars 2021

Digitalt mingel och inspiration för näringslivet

Deltagare vid företagsfrukost, sittande vid runda bord i möteslokal.

Näringslivsträff i fysiskt format 2019. Nu möts vi digitalt istället!

Snabba omställningar, framtidens kollektivtrafik, kulturkrockar och elförsörjning är några av de teman som företagare kan ta del av på vårens lunchseminarier och frukostträffar.

För lokala företag bjuder våren i Härryda kommun på en mängd tillfällen till inspiration och möten med andra entreprenörer.
Vi tror och hoppas att många ska känna sig peppade av det program vi satt ihop, säger Fredrik Olsson, näringslivschef.

Härryda kommun stöttar de lokala företagen på olika sätt under pandemin, både genom generella insatser såsom rådgivning och anstånd med betalning, men framför allt genom att lyssna på företagens behov. Ett sådant behov är plattformar för lokalt nätverkande och kunskapsutbyte.

Förra våren var vi som alla andra i händerna på pandemin och fick ställa om sådant som vi redan planerat, exempelvis den årliga näringslivskvällen. Det funkade okej, men nu drar vi nytta av möjligheten att skapa riktigt bra digitala möten från början och se till att fler kan vara med, säger Fredrik Olsson.

Företagsaktiviteter i Härryda kommun

Digitala företagsbesök

För att få inblick i företagens villkor och behov gör kommunens näringslivsenhet – tillsammans med exempelvis kommunalråd eller arbetsmarknadskonsult – regelbundna företagsbesök, numera digitalt.

Vill ditt företag ha besök? Kontakta företagslots Helena Alterby Nordström.

Läs mer

Så stöttar kommunen näringslivet under pandemin

Företagande och näringsliv

Näringslivskommun i topp