Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
23 mars 2020
Lyssna

Aktivt stöd till näringslivet i coronatider

I Härryda kommun finns ungefär 3 600 aktiva företag i 430 branscher. De drabbas olika mycket och på olika sätt av den samhällssituation som coronaviruset skapar. Härryda kommun stöttar företagen genom ett antal generella insatser, men framför allt genom att lyssna på företagens behov.

– Vi har en aktiv organisation kring näringslivsfrågorna i Härryda kommun och det märks tydligt i den situation vi befinner oss nu, säger Fredrik Olsson, näringslivschef. Vi behöver svara på många olika behov och det gör vi genom att finnas tillgängliga, lyssna och anpassa våra insatser. Samtidigt som många nu upplever ett totalstopp, finns det de som fortsatt vill ha hjälp med etablering eller utveckling av sitt företag.

Flexibelt stöd

Generella åtgärder som kommunen gjort hittills för att underlätta för företagen är att kunna förlänga betalningstiden på fakturor och avgifter, efter önskemål från företaget. Det kan handla om exempelvis lokalhyra eller avgifter för vatten och avfall, tillstånd och tillsyn. Planerade tillsynsbesök kan flyttas för att bättre passa den berörda verksamheten. Liksom många andra har kommunen också tidigarelagt tillståndet för uteserveringar (20 mars), för att göra det möjligt för fler att äta och handla lokalt.

– Men framför allt jobbar vi med att lyssna in företagen och vara flexibla utifrån deras behov, menar Fredrik Olsson. Mycket handlar också om att vägleda kring de olika stödinsatser som region och regering kommit fram med. Det finns stöd att få, men många behöver hjälp att hitta rätt.

Fokus på god kommunal service

Något kommunen också påbörjat är ett förarbete till samverkan kring personalgrupper, där många riskerar eller redan blivit permitterade från privata arbetsgivare men där behov kan komma att uppstå i kommunal verksamhet – exempel på en sådan grupp är kockar och kökspersonal.

– Det allra viktigaste vi kan göra nu som kommun, är att upprätthålla den goda kommunala servicen både för företag och invånare, säger Fredrik Olsson. Det är här vi gör vår största insats.

Här hittar du information

Företag som behöver stöd och vägledning kan förutom till kommunen också vända sig till Business Region Göteborg (BRG) och till Verksamt.se, som samlat information till företagare på ett tydligt sätt.

Business Region Göteborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler länkar och information finns på harryda.se/naringsliv

Kontakt

Fredrik Olsson, näringslivschef
fredrik.olsson@harryda.se
031-724 63 06länk till annan webbplats