Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
22 oktober 2019

Ytterligare en möjlig plats för etablering av skola undersöks

En grusplan väster om Djupedals förskola i södra Mölnlycke, undersöks som en eventuell möjlig plats åt Internationella Engelska Skolan. Klicka på kartbilden för förstoring.

En grusplan väster om Djupedals förskola i södra Mölnlycke, undersöks som en eventuell möjlig plats åt Internationella Engelska Skolan. Klicka på kartbilden för förstoring.

Härryda kommun har tagit fram ett förslag på en alternativ plats där Internationella Engelska Skolan (IES) skulle kunna byggas. Det gäller en grusplan i närheten av Djupedals förskola i Mölnlycke.
- Det handlar om att vi har lovat att titta på andra platser igen och nu har vi gjort det, säger Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Platsen ska nu undersökas för att se om den är lämplig ur flera olika perspektiv. I ett första skede ska Skanska genomföra geotekniska undersökningar och en miljöundersökning. Skanska är det företag som kommer att bygga skolan om det blir aktuellt.
- Detta betyder inte att det har fattats några beslut men att den nya platsen är vår huvudinriktning i det uppdrag vi i förvaltningen har, säger Peter Lönn, kommundirektör.

I ett första skede lyftes en del av Högadalsskolans tomt upp som möjlig plats för etablering av Internationella Engelska Skolan, något som ledde till både debatt och diskussioner.
Ett antal möten har hållits mellan kommunen och olika intressenter och många synpunkter har kommit in. Den 25 september beslutade kommunstyrelsen att förtydliga sitt tidigare uppdrag till förvaltningen och öppnade därmed för fler alternativ.

Undersöker om det är möjligt att gå vidare

- Den gamla igenväxta grusplanen väster om Djupedals förskola är vårt förstahandsalternativ och vårt mål. Om den platsen inte fungerar så finns bara Högadalsskolans tomt kvar som skulle kunna möjliggöra en ny skola på plats senast 2024, säger Per Vorberg. Jag hoppas att vi så snart som möjligt ska få besked om vi kan gå vidare med den här platsen så att alla som engagerat sig i detta ska få svar och veta vad som gäller framåt.

Många steg återstår

Förutom undersökningar på platsen är nästa steg i processen att kommunstyrelsen ska godkänna det förslag till avsiktsförklaring som förvaltningen arbetar med. Om man beslutar att gå vidare med den här platsen väntar ytterligare utredningar, inventeringar och konsekvensbeskrivningar innan slutligt beslut.

Läs tidigare artiklar på ämnet här.

Kontakt

För frågor kring kommunstyrelsens beslut om att titta på alternativ plats åt Internationella Engelska Skolan:
Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande
per.vorberg@harryda.se

För frågor om förvaltningens uppdrag och avsiktsförklaring:
Peter Lönn, kommundirektör
peter.lonn@harryda.se

För frågor om skol- och förskoleverksamhet:
Päivi Malmsten, sektorchef för utbildning och kultur
paivi.malmsten@harryda.se