Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
3 juli 2019
Lyssna

Vision för Härryda kommun: Tack för alla tankar!

Vi har kommit ett steg närmare en gemensam vision för Härryda kommun – en övergripande och långsiktig riktning för styrning och beslut.

Under maj och juni månad träffade politikerna i kommunens beredning för framtidens välfärd och samhällsutveckling kommuninvånare från öst till väst och i alla åldrar, för att fånga upp tankar som ska ligga till grund för visionen.

Politiker träffade unga och gamla

Bland annat har elever i flera skolor fått besök av politikerna, fört samtal om vad de unga ser som viktigt i framtidens Härryda kommun. Öppna träffar för samtal om visionen har hållits på flera ställen i kommunens. Pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor och rådet för idéburna organisationer har också varit delaktiga i arbetet.

– Vi har fått in ett stort underlag, säger Håkan Eriksson, ordförande i beredningen. Vårt mål har varit att träffa och samtala med människor om deras tankar, snarare än att samla in en viss kvantitet. Vi har ett bra underlag nu, att jobba med framåt.

Samla ihop och analysera

Utöver träffar och möten har det funnits möjlighet att delge sina tankar genom ett formulär på kommunens bibliotek, och självklart också digitalt.
Nästa steg i arbetet med att ta fram en vision är att beredningen ska samla ihop och analysera det underlag som kommit in.

– Det handlar om att hitta övergripande teman, inriktningar och nyckelbegrepp, som vi sedan kommer att bygga den kommande visionen på, berättar Håkan Eriksson. Alla som deltagit i processen har bidragit till hur visionen kommer att utformas, även om man kanske inte exakt kommer att känna igen sina egna ord.

I december 2019 ska visionen presenteras för kommunfullmäktige. Visionen kommer sedan att vara styrande från och med att den är antagen.

Läs mer om hur vi tillsammans tar fram en vision för Härryda kommun.

Kontakt

Håkan Eriksson, ordförande i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling
0707-42 64 03 Länk till annan webbplats.
hakan.eriksson@politker.harryda.se

Roger Nordman, ordförande i kommunfullmäktige
roger.nordman@politiker.harryda.se