Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
22 november 2021

Var med och påverka i Härryda kommun

Ledamöter i politiskt sammanträde.

Foto: Emmy Jonsson

Det ska vara enkelt att hänga med i det som händer i din kommun och du ska ha möjlighet att påverka där det går. Nu vill kommunen veta vad du tycker om dina möjligheter att vara med och påverka – och hur de kan bli bättre!

Under hösten undersöker Härryda kommun vad invånare eller företagare i kommunen tycker om möjligheterna att påverka och känna inflytande i kommunen. Syftet är att utveckla såväl information som olika vägar och kontaktytor för invånare att vara med och tycka till.

Porträttbild på Håkan Eriksson

Håkan Eriksson (KD) är ordförande för den politiska beredningen som tagit initiativ till det här utvecklingsarbetet:

– Vi har väldigt engagerade invånare i Härryda kommun och det är vi tacksamma för. Vi vill bli bättre på att ta vara på det engagemanget, menar Håkan Eriksson.

Politikerna vill lyssna och lära

För att få reda på vad invånarna tycker om sina möjligheter att påverka, bjuder kommunen in till ett antal dialogträffar med politiker under hösten. Det går också att tycka till genom en enkät. Förhoppningen är att få in svar som kan fungera som underlag för vidareutveckling av den information och de kontaktvägar som finns idag.

– Det har skett en del utveckling redan, berättar Håkan Eriksson. Sedan drygt ett år tillbaka sänds kommunfullmäktiges sammanträden live på webben, så det är enklare för fler att följa med i vad som händer. I somras lanserades appen Mitt Härryda, där vi under hösten ska prova att genomföra en digital medborgardialog. Men självklart finns utrymme för ännu fler förbättringar.

– Nu hoppas vi att många tar chansen att berätta vad mer som skulle kunna öka möjligheterna till delaktighet och inflytande. Det är invånarna som är experterna här, så vi är verkligen beredda att lyssna och lära!

Vad tycker du?

Berätta hur du ser på dina möjligheter att påverka och känna inflytande idag. Du kan göra det antingen genom att prata med kommunpolitiker direkt vid en av de kommande dialogträffarna, eller genom att svara på en kort webbenkät. Du kan även skriva ned dina tankar på papper och lämna i en av de förslagsbrevlådor som kommer upp på kommunens bibliotek och i kommunhuset inom ett par veckor.

Dialogträffar

2 november klockan 18 på Rävlandaskolan
8 november klockan 18 på Hällingsjöskolan
15 november klockan 18 på Härrydaskolan
23 november klockan 18 på Hindås stationshus
2 december klockan 18 på Eskilsbygården

------
12 oktober klockan 18 i Landvetters kulturhus
28 september klockan 18 i Mölnlycke kulturhus

Kontakt

Håkan Eriksson, ordförande i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling
hakan.eriksson@politiker.harryda.se
0707-42 64 03

Roger Nordman, ordförande kommunfullmäktige
roger.nordman@politiker.harryda.se

Anna Svensén Burgman, sekreterare anna.svensen.burgman@harryda.se
031-724 87 29