Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
26 augusti 2018
Lyssna

Valnämnden ändrar beslut om pridesymboler i röstningslokal

I dag söndag, har valnämnden i Härryda haft ett extrainsatt möte och man har även haft kontakt med länsstyrelsen och diskuterat frågan om pridesymboler i och i anslutning till en röstningslokal. Nämnden har kommit fram till att det material med pridetema som det handlar om, inte är att betrakta som sådant politiskt material som kan påverka väljarna i röstningslokalen.

Pridesymbolerna, bland annat vimplar i regnbågsfärger och ett bokbord fanns på plats i Mölnlycke bibliotek som en del av en utställning i samband med Prideveckan och som en manifestation för mänskliga rättigheter.
– Nämnden har enhälligt beslutat att ändra beslutet från i fredags då den beslutade att ta bort materialet. Efter att ha fått ett remissvar från länsstyrelsen samt diskuterat frågan ytterligare i nämnden gör vi gemensamt bedömningen att pride-materialet som fanns i Mölnlycke bibliotek inte var sådant som riskerar röstningslokalens neutralitet eller kan påverka väljarna, säger Weine Samuelsson (M), valnämndens ordförande.

Mer information och vägledning från länsstyrelsen

Bakgrunden till att symboler och materialet togs bort från biblioteket under fredagen var att ett politiskt parti ansåg att de kunde påverka väljarna. Röstningslokalen där folk kan förtidsrösta är iordningställd i en del av biblioteket.
Vallagen säger att en röstningslokal ska vara värdemässigt neutral och fri från politiska och religiösa budskap. Ordföranden valde därför under fredagen att ta beslutet om att plocka bort symbolerna för att inte riskera att röstningslokalens opartiskhet skulle ifrågasättas. Det bedömdes också som mycket viktigt att se till att röstningen som tillfälligt avbröts, skulle kunna fortsätta.

– Beslutet i fredags togs utifrån den situation som rådde och den information jag hade då, vi konsulterade länsstyrelsen och vi fick en rekommendation från dem som vi följde. Nu har vi fått mer information från länsstyrelsen och har också hunnit göra en mer samlad bedömning, säger valnämndens ordförande Weine Samuelsson.

Valnämnden beslutar därmed att ändra det tidigare ordförandebeslutet. Verksamheten med program och aktiviteter på kulturhus och bibliotek bedrivs vidare som planerat.

Stödjer HBTQ-rörelsen

Härryda kommun arbetar aktivt för mänskliga rättigheter och allas lika värde och har deltagit i Europride för att visa detta och att man stödjer HBTQ-rörelsen. Diskussionen om pridesymbolerna har enbart handlat om huruvida de får förekomma i en röstningslokal eller inte.