Kontakt
7 november 2019
Lyssna

Välkommen på kommunfullmäktiges novembermöte

Torsdag 14 november klockan 18 sammanträder kommunfullmäktige i Råda rum, Mölnlycke. Mötet inleds med allmänhetens frågestund.

Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 november inleds med en frågestund klockan 18-18.30, då vem som helst är välkommen att ställa frågor till politikerna. Frågorna ska vara av allmän karaktär, handla om sådant som fullmäktige normalt behandlar och formuleras så att de kan besvaras direkt på mötet. Det är inte tillåtet att ställa frågor som handlar om enskild persons situation.

Ärenden på novembermötet

Bland annat behandlas:

  • Godkännande av delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos för 2019.
  • Antagande av riktlinjer för kommunens produktionsskog, arrenden, jakträtt samt kommunens fiskerätter.

Motion som besvaras:

  • Senior- och skolkort i samband med förändringar i biljettsystemet i kollektivtrafiken i Härryda.

Ärendelista och handlingar hittar du på harryda.se/kf samt i kommunhuset från och med 7 november.

Ett par dagar efter sammanträdet publiceras referat och ljudinspelning på harryda.se. Protokollet läggs ut cirka en vecka senare.

Prata med politikerna

En tisdagstimme i månaden kan du träffa fullmäktiges ordförande och två vice ordförande. Nästa gång är tisdag 12 november klockan 16.45-17.45 i Landvetter kulturhus, glaskuben. Välkommen!

Läs mer

Ärendelista och handlingar inför kommunfullmäktiges sammanträde

Politiker på plats

Kontakt

Magdalena Lindberg,
sekreterare i kommunfullmäktige
031-724 63 26länk till annan webbplats
magdalena.lindberg@harryda.se