Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
2 oktober 2017
Lyssna

Välkommen på information om Götalandsbanans framtid

I anslutning till kommunfullmäktige 16 oktober bjuder Härryda kommun in till en information där Trafikverket deltar. Trafikverket berättar om vad som händer nu med planeringen av en ny järnväg mellan Göteborg och Borås och vad det betyder för Mölnlycke och ett framtida stationsområde.

31 augusti presenterade Trafikverket sitt förslag till ny nationell plan för transportsystem 2018-2029. Vad innebär det för det arbete som redan har gjorts i Mölnlycke stationsområde och hur ser den framtida planeringen ut?

Från Trafikverket deltar regiondirektör Håkan Wennerström och projektchef Sara Distner.

Från Härryda kommun deltar kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) och kommunstyrelsens vice ordförande Patrik Linde (S).

Välkommen 16 oktober

Välkommen på informationsmötet som är den 16 oktober. Observera att kommunfullmäktiges sammanträde startar klockan 19.00. Du är välkommen att stanna kvar för att lyssna på kommunfullmäktiges sammanträde.

Tid: Måndag 16 oktober klockan 18-18.45
Plats: Råda Rum, Kyrkvägen 45, Mölnlycke

Här kan du läsa om informationsmötet som hölls 19 juni. Du kan också lyssna på en ljudupptagning från mötet där Håkan Wennerström och Sara Distner informerar och svarar på frågor.

Kontakt

Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande
031-724 63 20
per.vorberg@harryda.se

Patrik Linde (S), kommunstyrelsens vice ordförande
031-724 63 13
patrik.linde@politiker.harryda.se