Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
22 oktober 2018

Ursäkta röran - Vi bygger om kommunhusets reception

Med start på måndagen den 29 oktober påbörjas en ombyggnation av kommunhusets reception. Under denna period kommer kommunhusets entré vara öppen som vanligt, men vara stökigare och ha nedsatt framkomlighet.

Under tiden arbetet pågår för att skapa en mer välkomnande och ändamålsenlig reception hoppas vi på ditt överseende.

Som vanligt för Socialtjänstens besökare

Ombyggnationen påverkar inte socialtjänstens besökare med undantag att passagen till socialtjänsten är lite trängre än normalt. Om du sitter i rullstol eller använder rullator kan du på förhand kontakta din handläggare på socialtjänsten för att begära att bli insläppt vid kommunhusets personalentré där det finns obehindrad framkomlighet.

Öppet hus för bygglov fortsätter som vanligt

Varje torsdag mellan klockan 15.30 och 18.00 arrangerar bygglovsenheten i ordinarie fall öppet hus i kommunhusents entré. Under ombyggnationen arrangeras öppet hus i stället i kommunhusets cafeteria. För att hitta till kommunhusets cafeteria går du in vid kommunhusets entré där vägen till den tillfälliga lokalen kommer finnas skyltad.

Hur kommer receptionen se ut när allt är klart?

När ombyggnationen är klar kommer receptionen möta besökaren direkt när hen kommer in i kommunhuset. Det kommer finnas en ny besöksyta till vänster om entrén där det också kommer finnas en besökstoalett

Ombyggnationen påverkar inte kommunhusets utsida.

Kontakt

Lasse Jönsson, Servicechef
031-724 64 69
lasse.jonsson@harryda.se