Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
15 juni 2018

Uppskattad ledsagare prisas

Härryda kommun delar varje år ut ett bemötande- och tillgänglighetspris. Tanken med priset är att uppmärksamma personer/företag/organisationer som arbetar för att förbättra tillgängligheten och bemötandet för personer med funktionsnedsättning.

2018-års pris går till Sven-Erik Svensson, medmänniska och ledsagare.

Motivering

"Sven-Erik Svensson tilldelas priset för sitt långvariga, frivilliga och personliga engagemang som stöttande medmänniska för olika grupper av människor i alla åldrar.

Som ledsagare till en person med alzheimersjukdom gör Sven livet lite lättare för hen och hens familj. Det ger livet med en svår funktionsnedsättning en tacksam guldkant."

Priset på 5000 kronor delas ut vid kommunfullmäktiges möte 18 juni kl 18 i Råda Rum i Mölnlycke.

Tidigare års pristagare
Kommunfullmäktiges ärendelista 18 juni