30 september 2020
Lyssna

Unga tycker till om samtid och framtid

Tre tjejer sitter vid ett bord och skrattar tillsammans.

För oss i Härryda kommun är ungdomars åsikter, erfarenheter och tankar om livet och framtiden viktiga. Under hösten lyssnar vi in ungas röster genom ungdomsenkäten Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken).

I enkäten får ungdomar i årskurs 8 samt andra året på gymnasiet svara på frågor som rör allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, hälsa, och arbete. Undersökningen genomförs under lektionstid för de ungdomar som går i skolan i Härryda kommun, med start den 5 oktober. Ungdomar som bor i Härryda men går i gymnasiet i en annan kommun kommer att få undersökningen på posten eller kunna genomföra den i skolan beroende på vilken skola de går på.

Enkäten ger underlag för utveckling

Svaren från undersökningen ger kommunen viktig kunskap om ungas perspektiv och upplevelser. Resultatet används för utveckling av kommunens verksamheter på både kort och lång sikt. Det fungerar också som ett underlag för vidare dialog mellan ungdomar och företrädare för kommunen, exempelvis i ungdomsrådet.

Ungas delaktighet en prioriterad fråga

I Härryda kommuns arbete för en hållbar utveckling är ungas delaktighet ett av fyra särskilda insatsområden. Lupp-enkäten är en del i det arbetet och ger en övergripande, statistisk bild av ungas situation. Den bilden är viktig för att ringa in vilka frågor som sedan behöver dykas djupare i och skapa ytterligare delaktighet kring för unga.

Fakta om Lupp 2020

  • Lupp är en nationell undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), läs mer: www.mucf.se/ungdomsenkaten-lupplänk till annan webbplats
  • Nio kommuner i Göteborgsregionen genomför Lupp under hösten: Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.
  • Göteborgsregionen, FoU i Väst bidrar med samordning, analys och rapportskrivning, läs mer: www.goteborgsregionen.se/lupplänk till annan webbplats
  • Resultaten presenteras under våren och hösten 2021

Läs mer

Hållbar utveckling – Agenda 2030 i Härryda kommun

Ungdomsinflytande

Kontakt

Dajana Mehdin, verksamhetsutvecklare barn, unga, samhälle
dajana.mehdin@harryda.se
031-724 68 51