Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
27 juni 2017
Lyssna

Tyck till om förslaget till regional trafikplan

Västra Götalandsregionen har tagit fram ett förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014-2025. Nu kan du tycka till om förslaget.

I planförslaget redovisas förslag till investeringar, främst för regionala vägar och kollektivtrafikanläggningar. Planens miljöeffekter har utretts och finns redovisade i en miljökonsekvensbeskrivning. Det övergripande syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att integrera miljöaspekterna i infrastrukturplanen så att en hållbar utveckling kan främjas.

Tyck till senast 6 oktober

Fram till den 6 oktober 2017 kan du lämna synpunkter på det regionala planförslaget och den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen. Synpunkter ska lämnas in skriftligt.

E-post: regionstyrelsen@vgregion.se, ange diarienummer RS 01149-2016

Brev: Västra Götalandsregionen, Koncernkontoret, avdelningen för kollektivtrafik och infrastruktur, att: Georgia Larsson, Box 1091, 405 23 Göteborg.

Länkar och dokument

Remisskappa (länk)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götalands län 2014-2025 (länk)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Miljökonsekvensbeskrivning (länk)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kungörelse (pdf)PDF

Läs mer på Västra Götalandsregionens webbplatslänk till annan webbplats

Remisshandlingarna finns också tillgängliga i Härryda kommuns kommunhus på Råda torg i Mölnlycke.

Kontakt

Georgia Larsson, regionutvecklare Västra Götalandsregionen
070 - 850 44 11
010 - 441 16 32
georgia.larsson@vgregion.se