Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
5 november 2018
Lyssna

Trygghet och säkerhet i fokus efter helgens skjutning

Under lördagskvällen utbröt skottlossning i en lokal i Mölnlycke mellan två olika grupper varav en med anknytning till ett mc-gäng. Händelser som dessa skapar många tankar och funderingar. Här svarar några av kommunens chefer på frågor om det som hänt.

Per-Arne Larsson, du är säkerhetschef i Härryda kommun. Hur arbetar kommunen efter en händelse som denna?
- Det är viktigt att betona att det pågår en polisutredning och det är polisens uppgift och ansvar att upprätthålla lag och ordning. Polisen har ökat sin närvaro i Mölnlycke, men de tar ställning till bemanningen dag för dag. Från kommunens håll planerar vi bland annat att utöka fältarbetarnas närvaro.

- Härryda kommun har i dag ett bra, nära samarbete mellan kommun och polis och även mellan olika delar av kommunen, skola och socialtjänst. Detta fortsätter vi med och vi ändrar inte något i vårt arbetssätt i nuläget men håller förstås koll på utvecklingen och har en fortsatt nära kontakt med polisen.

Polisen beskriver skjutningen som resultatet av en konflikt mellan ett lokalt gäng och ett gäng med kopplingar till mc-relaterad brottslighet. Var det känt att det fanns mc-gäng i Mölnlycke med kopplingar till kriminella grupper?
- Den klubb som var inblandad i helgens skjutning och som håller till i Mölnlycke, har inte tidigare gjort något som fångat polisens intresse. Därför kunde vi inte förutse att något som detta skulle kunna hända.

- Polisen utreder just nu händelsen, hur de olika grupperingarna är relaterade och varför medlemmar i ett kriminellt mc-gäng var på besök i Mölnlycke vid tillfället.

Kommunen har känt till personerna i det andra, lokala gänget en längre tid. Har man gjort något för att bryta deras beteende?
- Det har under årens lopp gjorts många insatser för att hjälpa unga i kriminalitet eller de som är i riskzonen, bland annat med åtgärder som att erbjuda stöd att hitta arbete, utbildning, samtalsstöd, bostadsstöd och behandlingsåtgärder som drogavvänjning. Det har lyckats bra i flera fall, men tyvärr finns det några fall där personerna ändå hamnat i kriminalitet.

Trygghetsskapande åtgärder i förskolan och skolan

I kommunens skolor har sektorsledningen för utbildning och kultur under måndagen uppmuntrat skolpersonal att vara särskilt uppmärksamma på om barn och elever mår dåligt eller känner sig otrygga på grund av det inträffade. Som en trygghetsskapande åtgärd har skolornas resurser för elevhälsa och samtalsstöd gjorts särskilt tillgängliga under den kommande veckan.

Kommunens förebyggande arbete

I Härryda kommun arbetar anställda förebyggande för att undvika att ungdomar hamnar i kriminalitet och utanförskap. Sektorschef för socialtjänsten Lena Lager berättar:

- Vi har ett mycket bra strukturerat och kontinuerligt samarbete mellan skola, polis och socialtjänst i Härryda kommun. Vi jobbar förebyggande för att identifiera risker, fånga upp ungdomar som riskerar att hamna snett och arbetar inte minst kring drogproblematik.

Ett exempel på kommunens förebyggande åtgärder är det brottsförebyggande rådet (BRÅ) där kommun, polismyndighet samt företag och organisationer med intresse i brottspreventiva frågor träffas för att diskutera åtgärder för att minska kriminalitet och dess effekter.
Läs mer om BRÅ här.

En av kommunens nyare insatser är Fältgruppen. Fältgruppen består av sex fältsekreterare och en metodhandledare som sedan den 1 januari i år arbetar med ungdomar i riskzonen för kriminalitet, droger, skolfrånvaro, psykisk ohälsa eller som på annat sätt riskerar att hamna i svårighet.

Fältgruppen möter de unga på deras egna arenor och anpassar geografisk plats och tider efter vad som behövs.
Läs mer om Fältgruppen här.

Läs mer

Besök polisens webbplats för mer information om det inträffade.länk till annan webbplats

Kontakt

Per-Arne Larsson, säkerhetschef
031-724 64 03
per-arne.larsson@harryda.se