Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
6 maj 2019
Lyssna

Trådlös teknik för smart datainsamling

Kunskap om antal besökare vid en badplats hjälper kommunen att planera bl.a. städning i området.

Härryda kommun står i startgroparna för att testa trådlösa sensorer, så kallad IoT-teknik (Internet of Things) i samarbete med leverantören IP-Only. Sensorerna kan tala om hur vattenflödet ser ut i våra brunnar, när papperskorgar behöver tömmas eller hur många som besöker ett utflyktsmål en varm försommardag.

De pilotprojekt som är först ut handlar om:

  • Avläsning av papperskorgar
  • Avläsning av vägtemperaturer
  • Övervakning av nätstationer och kabelskåp
  • Nivåmätning av spill- och dagvatten
  • Mätning av flöden och antal besökare till Råda säteri och ett antal naturområden.

Projekten ska pågå i två år och sedan utvärderas.
– Genom att samla in data kan vi få bättre underlag för att utveckla vår service. Med IoT-teknik gör vi det dessutom väldigt kostnadseffektivt, säger Alec Mägi Särnholm, digitaliseringsansvarig i Härryda kommun. Jag ser en jättepotential med trådlösa sensorer i kommunen.

Sensorerna skickar signaler över ett trådlöst nätverk, som byggs med så kallad LoRa (Long Range)-teknik. Tekniken har väsentligt lägre energiförbrukning än vanligt bredband och samtidigt lång räckvidd. IT- och telekomföretaget IP-Only sätter under våren upp nio accesspunkter (signalmottagare) på kommunala byggnader. LoRa-nätet täcker på så vis 80-90 procent av kommunens yta.

Skapar möjligheter för både kommun och näringsliv

Trafikverksamheten i kommunen vill prova tekniken och är med i två pilotprojekt. Björn Sundén, trafikchef, berättar:
– Vi jobbar ständigt med utveckling, där ett mål är att förbättra vår service utan att det kostar mer. Ett annat mål är att minska vår miljöbelastning genom att ta bort onödiga transporter. Vi ser att sensortekniken skulle kunna hjälpa oss med båda delar. Exempelvis när det gäller tömning av papperskorgarna: Här utgår vi idag från erfarenhet och statistik, vilket gör att vi ibland åker ut till tomma kärl och ibland missar att tömma när behov finns. Med sensorer kan vi få direktrapporter om hur läget är och åka och tömma när det behövs.
– Nu provar vi tekniken på några ställen, för att kunna se om det funkar som vi hoppas.

De fem pilotprojekten är bara en början. När det trådlösa nätet är på plats kan alla som ser möjligheter med IoT-tekniken ansluta sig med egna sensorer under projektperioden. Företag eller kommunala verksamheter som vill utvärdera tekniken kontaktar kommunens enhet för digital utveckling.

Frågor och svar om IoT och LoRa-sensornät i Härryda kommun

Kontakt

Enheten för digital utveckling:
Alexander Hallgren, utvecklingsledare digitalisering
alexander.hallgren@harryda.se
031-724 70 15