Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
1 augusti 2018
Lyssna

Uppdaterad 21 augusti kl 9

Grill- och eldningsförbudet är upphävt i Härryda kommun

Eldningsförbudet är upphävt men Räddningstjänsten uppmanar ändå till stor försiktighet och avråder från att använda engångsgrillar.

Under senaste dygnen har det regnat och prognosen framåt visar på ytterligare nederbörd. Risken för antändning i skog och mark har därmed minskat. Därför har Länsstyrelsen och kommunerna inom Räddningstjänsten Storgöteborg, där Härryda kommun ingår, återkallat beslutet om eldningsförbud från den 21 augusti.

Var ytterst försiktig

Men trots att riskerna har minskat är det fortfarande mycket torrt i de djupare markskikten. Även om det inte råder eldningsförbud så uppmanar vi till att fortsätta vara mycket försiktig vid hantering av eld utomhus och vi avråder från all eldning och grillning nära eller direkt på marken.

Räddningstjänsten avråder kraftfullt från att använda engångsgrillar

Som alltid är det du som tänder en eld eller grill som är ansvarig. Du ska ha tillräcklig utrustning för att kunna släcka och se till att inte en brand kan spridas.

Skulle vi få en period av torka kan eldningsförbud åter införas.

Läs mer om det upphävda grill- och eldningsförbudet

Kontakt

Per-Arne Larsson, säkerhetschef
per-arne.larsson@harryda.se
031- 724 61 00