Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
18 mars 2019
Lyssna

Tillsammans skapar vi en vision för Härryda kommun!

Under 2019 ska Härryda kommun få en övergripande vision, en gemensam ledstjärna som pekar ut riktningen för vår kommun. Visionen ska vara hållbar över tid, beslutas av kommunfullmäktige men vara partipolitiskt obunden. Arbetet med att ta fram Härryda kommuns vision ska kännetecknas av bred förankring och av att många olika grupper får komma till tals.

- Det är viktigt att ha en vision som en övergripande ledstjärna, något att utgå ifrån och sträva mot när vi fattar våra politiska beslut, säger Roger Nordman (M), kommunfullmäktiges ordförande.

Därför behöver vi en gemensam målbild

Vad är då en vision egentligen och vad ska man ha den till? Ja, ett sätt att beskriva en vision är att det är en idealbild av samhället som man vill uppnå i framtiden och som kan förverkligas helt eller delvis. Det är en gemensam målbild som ska hjälpa oss att svara på frågan “vart är vi på väg?” En bra vision är inspirerande, ger kraft och energi att tänka nytt och se alternativa lösningar.

Beslutet om att ta fram en vision har fattats av kommunfullmäktige och beslutet bottnar i Härryda kommuns nya styrmodell som innebär att politiken ska styra med utgångspunkt från just en övergripande vision. Visionen ska peka ut riktningen för kommunens långsiktiga styrning och skapa identitet, stolthet och engagemang för kommunen.

Viktigt att så många som möjligt vill vara med

Arbetet med att ta fram en vision kommer att ske genom dialog och samverkan i olika former. Det handlar om att försöka föreställa sig hur man vill att Härryda kommun ska vara i framtiden. Vad vill vi se? Vad önskar vi? Och vad med Härryda kommun gör oss stolta?

- Att så många som möjligt får vara med och påverka är jätteviktigt. Man ska känna sig delaktig och sedan känna igen sig, säger Roger Nordman.

- Vi vill prata med olika grupper, som äldre och yngre, föräldrar och barn, företagare och föreningar. Detta kommer vi att göra nu då målet är att vi ska fastställa visionen i december. Vi hoppas verkligen att medborgarna vill ge sina bidrag till detta, och vi ser fram emot att mötas!

Kontakt

Håkan Eriksson, ordförande i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling
0707-42 64 03
hakan.eriksson@politker.harryda.se

Roger Nordman, ordförande i kommunfullmäktige
roger.nordman@politiker.harryda.se