Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
2 juni 2016
Lyssna

Stor uppslutning vid infomöte om Mölnlycke centrum

Tack alla Mölnlyckebor som kom till Kulturhuset för att diskutera den senaste tidens oroligheter i centrum. Nu går arbetet vidare med hjälp av era idéer som kom in.

Mötet inleddes med att Ulf Merlander, polis från Hjällbo, berättade om hur polisen arbetar rent generellt när det handlar om exempelvis gängproblematik. Därefter blev det paneldebatt med polisen och tjänstemän från Härryda kommun. Per-Arne Larsson, tf kommundirektör, berättade om hur kommunen har arbetat sedan förra sommaren:

– I slutet på sommaren märkte vi att det började hända saker i Mölnlycke centrum. Vi kände sedan tidigare till ett gäng på sex personer i 20-årsåldern, men nu började de ägna sig åt andra aktiviteter än tidigare. Det var bland annat oroligt i Kulturhuset, vid Wallenstamhallen och vid Resecentrum. Runt gänget samlades en svans av ungdomar som lockades till dem.

Flera åtgärder och insatser

Under vintern arbetade kommunen och polisen hårt med att kartlägga gänget och den svans av ungdomar som lockats dit. Man har också genomfört flera åtgärder, bland annat har man i flera av kommunens skolor hållit bekymringssamtal med elever som är medlemmar i gängets svans, tillsammans med deras föräldrar. Från socialtjänstens sida har man också gjort stödinsatser till flera av deras föräldrar – för att stärka dem i sin föräldraroll.

Fritid förening upplever också att man de senaste tre-fyra månaderna fått tillbaka många av de här ungdomarna till sina verksamheter, och att man upprättat en mycket god kontakt med deras föräldrar.

– Vår upplevelse just nu är att det har lugnat ner sig. Men det innebär inte att problemet är borta, det är därför som vi har bjudit in till det här mötet, för att vi alla måste hjälpas åt, säger Per-Arne Larsson.

Polisen redo att bli mer aktiva

Niklas Svensson, kommunpolis, berättade att från polisens sida är man nu klar med sin lägesbild och är redo att gå in i en mer aktiv fas. Några av gängmedlemmarna avtjänar för närvarande fängelsestraff, andra väntar på att avtjäna fängelsestraff. Polisen har på senare tid riktat in sig på gängets svans av ungdomar.

– Vi var tidigt inne och gjorde insatser där, och försökte fånga upp ungdomarna innan det blev för sent. Framöver kommer vi att komma ut ännu mer i kommunen och gemomföra flera medborgardialoger, säger Niklas Svensson.

Efter debatten fick representanter från politiken, Per Vorberg (M), Mats Werner (S) och Maria Kornevik Jakobsson (C), ge sin syn på hur man ska komma tillrätta med problemen. Därefter fick åhörarna ställa frågor och lämna förslag på fler saker som både kommunen, polisen och alla kommuninvånare kan göra för att hjälpa till. Flera i publiken uttryckte ett intresse för att börja nattvandra, många efterlyste bättre information från kommunen framöver om vad som görs och att polisen ska komma ut i skolorna och även informera barnen om läget.

Era synpunkter är viktiga!

Alla synpunkter som kom in tas med i kommunens fortsatta arbete tillsammans med polisen. I höst kommer vi att kalla till ett nytt informationsmöte, där vi berättar vad som har gjorts efter det här mötet.

– Jättekul att så många kom, vi hann prata om mycket men jag vet också att det finns fler frågor som är värda att uppmärksamma. Bland annat berörde vi inte frågan om ungdomar som ofrivilligt kommer i vägen för oroligheterna. Jag vill betona att även detta är en fråga som vi tar på allvar och arbetar med, säger Per-Arne Larsson.