24 mars 2022

Stort engagemang kring program för hållbar utveckling

Det finns ett stort engagemang för hållbarhet bland företag, föreningar och invånare i Härryda kommun. Det har blivit tydligt i arbetet med att ta fram kommunens program för hållbar utveckling, som nu är ute på remiss.

Förslaget till program som nu finns framme sträcker sig fram till 2035. Det ramar in ett antal målsättningar och åtgärdsområden som ska vara fokus för Härryda kommuns arbete med hållbar utveckling, liksom fyra viktiga verktyg för arbetet framåt: digitalisering och ny teknik, kommunikation, samverkan och styrmedel. Syftet med programmet är att ge det redan pågående hållbarhetsarbetet en tydligare styrning och riktning mot framtiden. Det ska vara tillräckligt konkret för att göra skillnad här och nu, och tillräckligt visionärt för att inspirera även på sikt.

Härryda Kommun

Programmet siktar mot de 17 globala målen i Agenda 2030. Foto: Anna Sigvardsson

Bred medverkan från samhället

För att kunna åstadkomma ett väl förankrat program behöver många olika delar av samhället vara med – och det finns ett stort engagemang i frågorna! Omkring 250 ungdomar från högstadieskolor och gymnasier, och representanter från 40 olika föreningar och företag har varit med i arbetet genom dialogträffar med kommunen. Underlaget från dialogerna har använts för att ta fram förslaget till program, som nu är ute på remiss. Samma grupperingar som tyckt till i dialogerna är nu också inbjudna att ge sina synpunkter på programmet, genom träffar med kommunens Agenda 2030-team under våren.

När programmet är färdigt och beslutat blir det styrande för kommunen som organisation, och därmed också viktigt för hur vi tillsammans med företag, föreningar och invånare skapar en framtid att längta till.

Mer om programmet för hållbar utveckling

Förslaget till program i sin helhet (pdf) Pdf, 263.1 kB.

Kontakt

Amanda Östman
utvecklingsledare hållbarhet
031-724 88 43 Länk till annan webbplats.
amanda.ostman@harryda.se