18 februari 2021
Lyssna

Stegrande smittspridning i Härryda kommun

Uppdaterad 22 februari 2021:

Smittspridningen av covid-19 har tagit fart igen och Härryda kommun sticker tyvärr ut negativt i den senaste rapporten, med mer än en fördubbling av antalet nya fall.
– Nu är det avgörande att alla återigen tar ansvar och följer de skärpta regionala rekommendationerna för att verkligen bromsa detta, säger Per-Arne Larsson, säkerhetschef i kommunen.

Efter ökad smittspridning i regionen har Smittskydd Västra Götaland gått ut med skärpta rekommendationer. De gäller som tillägg till de nationella råden, som också betonar var och ens personliga ansvar för att medverka till att bromsa smittan.

Munskydd på i kollektivtrafik och platser med trängsel

De tydligaste tilläggen i de regionala rekommendationerna är att du ska använda munskydd i kollektivtrafiken, oavsett vilken tid du åker, liksom på andra platser inomhus där du inte har någon möjlighet att undvika nära kontakt under längre tid. Rekommendationerna trycker också extra på vikten av att begränsa såväl umgänge som resor och besök i affärer och andra inomhusmiljöer. Vill man umgås ska man göra det utomhus och hålla avstånd.

Nya regionala rekommendationer i Västra Götalandlänk till annan webbplats

Mer än fördubblad smittspridning

I Härryda kommun ökade antalet nya fall från 88 till 215 mellan vecka 5 och 6, vilket per tiotusen invånare innebär en ökning från 23 till 57.

– Sifforna från Smittskydd Västra Götaland är tydliga: spridningen av covid-19 går åt helt fel håll i vår kommun, säger Per-Arne Larsson, säkerhetschef.

Smittspridningen finns i hela samhället, men har ökat framför allt bland de äldre barnen, 10-19 år, och deras föräldrageneration, 40-49 år. De allra äldsta i befolkningen återfinns nu knappt alls i statistiken över smittan, då de flesta här har fått vaccin.

– Från kommunens sida gör vi vårt yttersta för att bedriva våra verksamheter enligt alla råd och rekommendationer som vi kan, menar Per-Arne Larsson.
– Vi har undervisning på distans i så hög utsträckning som vi har möjlighet till. Våra skolor gör sitt yttersta för att skapa förutsättningar att hålla avstånd och vår städservice håller extra rent. Vi har öppet biblioteken och lokaler för barns och ungas aktiviteter, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Nu gäller det att var och en tar ansvar för att följa de råd som gäller, så att vi kan bromsa den här smittan.

Utökad distansundervisning vecka 8

Efter nya rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland ställer kommunens årskurs 7-9 samt Hulebäcksgymnasiet om helt till distansundervisning från måndag 22 februari och veckan ut.

Distansundervisning ska bromsa smittspridning efter lovet (nyhet 22 februari 2021)

Skollunch

De elever som önskar hämta skollunch på en närliggande skola under veckan ska anmäla det på kommunens webbplats: harryda.se/grundskolelunchlänk till annan webbplats
harryda.se/gymnasielunch

Samlad information om covid-19 och hur Härryda kommun anpassar sina verksamheter