23 november 2020
Lyssna

Skärpta råd till mitten av december – och publikgräns på åtta personer

Coronavirus i närbild.

Utvecklingen går åt fel håll och smittspridningen ökar med en oroväckande fart, enligt regionens smittskyddsläkare. De skärpta lokala råden i Västra Götaland är förlängda till och med den 13 december. Publikgräns på åtta personer införs i Västra Götaland.

Siffrorna över smittspridningen i Västra Götaland visar att smittan fortfarande ökar. Högst är smittspridningen i åldersgruppen 20-29 år. Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat om förlängning av de skärpta råden i Västra Götaland. Alla som vistas i Västra Götaland behöver följa råden om vi ska få stopp på den snabba smittspridningen. Råden gäller var och en:

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas: butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Gör endast nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och på apotek.
  • Avstå från möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Idrottsträningar för barn yngre än 15 år kan fortfarande genomföras.
  • Om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Dessutom gäller följande för verksamheter och arbetsgivare:

  • Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden, till exempel genom att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden, genom att exempelvis uppmana och utöka förutsättningar för personal att arbeta hemifrån. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör skjutas upp.

Västra Götalandsregionens nyhet om förlängning om skärpta rådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens nyhet om förlängning om skärpta allmänna rådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publikbegränsning till åtta personer

Länsstyrelsens i Västra Götaland har den 23 november beslutat att publiktaket på max åtta (8) personer, som regeringen tagit beslut om, ska gälla för alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Västra Götaland, inklusive sittande publik. Det enda undantaget är begravningar som har ett tak på 20 deltagare. Länsstyrelsens beslut innebär att regeringens tidigare beslutade undantag för sittande evenemang med 300 personer (från 1 november 2020) alltså inte gäller i Västra Götaland.

Länsstyrelsen Västra Götaland om publikbegränsning på åtta personerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens anpassningar till råden

Härryda kommun följer utvecklingen och myndigheternas beslut och anpassar verksamheterna löpande.

Så agerar Härryda kommun utifrån de skärpta råden

Samlad information om kommunens anpassningar och hantering av coronapandemin