Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
24 november 2016

Sista kommundelsdialog för i år hölls i Härryda

En liten men engagerad skara Härrydabor samlades i tisdags ,22 november, i Härryda skolan. Det var dags för sista kommundelsdialog för i höst.

Kommunalrådet, Per Vorberg (M) inledde i vanlig ordning med att hälsa alla välkomna. Han berättade om kommunens tillgänglighet och på vilket sätt medborgarna kan påverka politiken i sin kommun, bland annat genom att lämna medborgarförslag eller delta i kommundelsdialog.

Kvällen fortsatte med en presentation av vad som händer i Härryda med omnejd den närmaste tiden och bland annat visades en plankarta över Airport city som kommer att byggas i sju etapper. Information om att en ny idrottshall vid Härrydaskolan kommer att vara klar 2021 togs emot med glädje.

Skolan

Mycket den kvällen handlade om skolan som alla ansåg var för liten och för dåligt utrustad. Luften var dålig, klasserna för stora, gården undermålig. Flera förslag på åtgärder hördes: ge pengar till bussen så barnen kan ta sig till Landvetter ishall eller Hindås idrottshall och ta hand om personalen på skolan så vi får en trygg start i livet för våra barn. Baracker på skolgården är bättre än att man få skjutsa barnen till olika skolor men det är ingen långsiktig lösning!

Egna initiativ

En grupp engagerade Härrydabor har satt igång arbetet med att försköna orten och bland annat planterat 600 lökar runt kyrkan. Man är beredd att satsa egen tid och arbetskraft för att göra Härryda trivsammare men man efterfrågar hjälp från kommunen. Blommorna behöver vattnas!

Konstverk och café

Trivsel, gemenskapen och mötesplatser diskuterades också under kvällen. En naturlig mötesplats skulle kunna vara ett konstverk som skulle kunna pryda Härryda centrum, tyckte man. En annan mötesplats skulle kunna vara ett fik som man hoppades kommer att ligga i anslutning till den nya idrottshallen.

Naturen

Närheten till naturen, skogarna och sjöarna lyftes fram som största fördelarna om man bor i Härryda. Och det saknades inte idéer på hur man kan på ännu bättre sätt ta vara på det. Varför inte bygga gångvägar till Lerum och Hindås eller anlägga ett motionsspår?

Airport city

Det var under diskussionen om flygplatsen och dess utbyggnad som framtidsspaningen tog fart. Det är byggförbud för bostäder i Härryda eftersom det är en bullerzon men varför inte bygga annat, en multiarena med ishall och simhall med äventyrsbad, var ett av förslagen. Hur kan vi dra nytta av att vi bor så nära en flygplats? Hur gör andra kommuner som ligger i närhet av en flygplats? Och hur kan vi överhuvudtaget dra nytta av flygplatsen om vi inte har bra kommunikationer till den!

Kontakt

Emelie Ivarson, beredningssekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se