Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
27 oktober 2016
Lyssna

Sista chansen att svara på SCB:s medborgarundersökning

Är du en av dem som fått SCB:s* medborgarundersökning i brevlådan? Då påminner vi dig om att 2 november är sista dag att svara på undersökningen. Har du redan svarat? Tack så mycket!

I undersökningen ställs frågor om vad du tycker om att bo här, hur du ser på våra verksamheter och vilket inflytande du anser dig ha på besluten. Undersökningen kan fyllas i digitalt eller på papper.

- Vi är medvetna om att en del frågor kan vara svåra att svara på.
Du har kanske inte kommit i kontakt med vissa verksamheter eller så
var det kanske länge sedan du använde tjänsterna inom ett visst
område. Trots det har du säkert en uppfattning grundad på vad du
läst eller hört – och det räcker. Det här är en attitydundersökning
och det är din uppfattning vi vill ta del av, säger Per Vorberg (M) och Mats Werner (S), kommunalråd i Härryda kommun.

Dina svar är viktig information för politiker och tjänstemän

De flesta kommuner använder sig av SCB:s medborgarundersökning, vilket gör att man kan följa sina resultat över tid, men också jämföra sig med andra kommuner. Undersökningen är dessutom ett viktigt komplement till andra mätningar. 

– Invånarnas svar ger oss en lägesbild, men visar också på trender i samhället som är viktiga att ha i åtanke inför framtida planering. Det är den enda undersökningen som mäter den generella nöjdheten bland kommunens invånare, säger Helena Österlind, kvalitetsansvarig i Härryda kommun.

Härryda kommun har genomfört undersökningen vartannat år sedan 2008. Senaste gången, 2014, hade Härryda kommun högst svarsfrekvens i Västra Götaland (56 procent) och femte högst i landet.

Här kan du läsa mer om undersökningen och tidigare års resultat

* Statistiska Centralbyrån

Kontakt

Helena Österlind, kvalitetsansvarig
031-724 63 30
helena.osterlind@harryda.se