Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
1 mars 2017

Så var kommundelsdialogen i Rävlanda

Fyra olika diskussionsämnen stod på programmet när Rävlandaborna samlades för vårens första kommundelsdialog.

Nytt för vårens kommundelsdialoger är att varje dialog kommer att handla om utvalda frågor, som invånarna på respektive ort lyfte under höstens dialoger. I matsalen på Rävlandaskolan den här kvällen var ämnena runt borden: ny idrottshall, planskild järnvägskorsning, bostadsbyggande och näringslivsverksamhet.

Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) inledde dialogen:

– Tanken med våra dialoger är att vi politiker ska lyssna på vad ni som invånare tycker är viktigt.

Olika diskussionsämnen vid varje bord

Därefter tog diskussionerna fart runt borden, efter fikapaus med kaffe och bulle roterade deltagarna till nya bord så att alla fick diskutera mer än ett av kvällens ämnen.

En längre sammanfattning av de teman av tyngd som togs upp på dialogen dyker upp här på harryda.se inom kort. Kort sammanfattat var det flera som såg positivt på möjligheterna att få en ny idrottshall i Rävlanda, ett förslag som kom var att placera den i anslutning till Rävlandaskolan.

Många var också överens om att det behöver byggas fler bostäder i Rävlanda, med olika upplåtelseformer. Både för att kunna behålla Rävlandas yngre invånare, men också äldre som säljer sina hus i Rävlanda och sedan kanske flyttar till en lägenhet någon annanstans.

Läs mer om kommundelsdialoger

Kontakt

Emelie Ivarsson, beredningssekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarsson@harryda.se