Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
25 oktober 2019

Samsyn kring plats för friskola – Högadalsskolans tomt inte längre aktuell

Högadalsskolans tomt är inte längre ett alternativ för en etablering av Internationella Engelska Skolan (IES) i Mölnlycke. Efter dialog mellan Härryda kommun, byggkoncernen Skanska och IES stryks Högadalsskolans tomt helt ur det förslag till avsiktsförklaring som nu ska tas upp för politiskt beslut.

– Konkret betyder det att Högadalsskolan inte längre är med i processen framåt utan att vi endast arbetar vidare med grusplanen väster om Djupedals förskola som en tänkbar plats för Internationella Engelska skolan, säger Peter Lönn, kommundirektör.

– Det känns bra att vi nått hit. Vi har hållit vad vi lovat och har nu landat i en plats som skulle kunna bli väldigt bra. Det gör att vi nu är tydliga med att exkludera Högadalsskolans tomt som tidigare var ett alternativ. Nästa steg är att gå vidare med en avsiktsförklaring och påbörja geotekniska utredningar, säger Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande.

Beslut i kommunstyrelsen i november

Förslaget till avsiktsförklaring mellan Härryda kommun och Skanska tas upp på kommunstyrelsens sammanträde 7 november. Därefter finns alltså en beslutad inriktning för det fortsatta arbetet mellan Skanska, som ska bygga skolan om förutsättningarna finns, och Härryda kommun.

Inom ett par veckor kommer Skanska också att göra en första geoteknisk undersökning och en miljöundersökning av marken vid grusplanen i Mölnlycke. Om marken bedöms lämplig för byggnation väntar fler undersökningar, utredningar och i nästa skede en planprocess.

Målet är att en ny tvåparallellig F-9 skola med idrottshall ska stå färdig senast år 2024 med Internationella Engelska skolan som utförare.

Läs gärna mer om frågan i tidigare nyhetsartiklar:

Kontakt

För frågor kring kommunstyrelsens uppdrag och viljeinriktning:
Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande
per.vorberg@harryda.se

För frågor om förvaltningens uppdrag och avsiktsförklaring:
Peter Lönn, kommundirektör
peter.lonn@harryda.se

För frågor om skol- och förskoleverksamhet:
Päivi Malmsten, sektorchef för utbildning och kultur
paivi.malmsten@harryda.se