Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
8 februari 2021

Samarbetsavtal godkänt för etapp 1 i Landvetter Södra

I förra veckan godkände kommunstyrelsen ett samarbetsavtal mellan kommunen, utvecklingsbolaget Landvetter Södra och sex byggaktörer. Samarbetet gäller planeringen av etapp 1 nära befintlig bebyggelse i den norra delen av området.

Etapp 1 utgör en del av utvecklingsområdet Landvetter Södra och ligger i den norra delen närmast befintlig bebyggelse och Backavägen.

Genom samarbetsavtalet förbinder sig parterna att tillsammans starta en mer konkret förberedelse av planarbete för bostäder i den norra delen av området.

Enligt den fördjupade översiktsplan för Landvetter Södra som pågår parallellt, är förslaget att etapp 1 planeras för blandad bebyggelse.

Samarbetsavtal för Landvetter Södra etapp ett godkänd av kommunstyrelsen i Härryda kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.