Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
13 februari 2019

Så här tyckte ni på höstens kommundelsdialoger

Under hösten ville lokala politiker veta vad ni som bor i Härryda tycker om utvecklingspotentialen i era orter. Ni som kom fick tycka och tänka tillsammans kring allt från bebyggelse, kommunikationer, service, skola till aktiviteter och rekreation. Läs vad som kom upp och kolla orden ni förknippar med er ort.
Kommundelsdialoger hösten 2018