19 november 2020
Lyssna

Så agerar Härryda kommun utifrån de skärpta råden

Härryda kommuns flagga vajar i vinden mot blå himmel.

Krisledningen är åter aktiverad. Verksamheter anpassas, ställer om och en del ställs in.
– Vi tar de skärpta råden på största allvar och gör allt i vår makt för att hjälpa till att bromsa smittan, samtidigt som vi behöver hålla bärande funktioner igång, säger Peter Lönn, kommundirektör.

Smittläget i Härryda kommun visar samma oroande tendens som i resten av Västra Götalandsregionen, där smittan ökat dramatiskt de senaste sex veckorna. Kommunens krisledning aktiverades direkt då de skärpta råden trädde i kraft, för att samordna åtgärder och anpassningar i kommunen.

– Vi vidtar de åtgärder vi kan för att kurvan ska gå nedåt igen och vädjar till alla att hjälpa till och ta sitt ansvar i detta, säger Peter Lönn, kommundirektör.

Förändringar i verksamheter

Exempel på anpassningar som gjorts i kommunens verksamheter:
  • Publika kulturevenemang och föreställningar på kulturhusen är inställda.
  • Biblioteken håller öppet men med minskad betjäning och med hänvisning till bibliotekens webbtjänster.
  • Vuxenutbildningen och yrkeshögskolan har åter övergått till distansundervisning på heltid, för alla program utom SFI (svenska för invandrare).
  • Studio 11 och Studio 13 – kommunens mötesplatser för unga – är stängda. Likaså spontanidrotten. Fritidsledarna jobbar istället uppsökande och möter de unga utomhus.
  • Träffarna för äldre fortsätter som vanligt, men endast utomhus.
  • Öppna förskolan stänger för inomhusverksamhet, men erbjuder träffar utomhus.
  • Ishallen i Landvetter är stängd för allmänhetens åkning.
  • Butik Händigt, som är en daglig verksamhet inom funktionsstöd, håller stängt.

– Utgångspunkten är att minimera de tillfällen där vuxna personer samlas och smittrisken är som störst, säger Peter Lönn. Vi följer hela tiden utvecklingen och fler verksamheter kan komma att påverkas.

– Internt ser vi också till att så många som möjligt av vår administrativa personal kan jobba hemma, så att vi minskar trängsel på såväl kollektivtrafik som i kommunens lokaler.

Extra försiktighet i omsorg om äldre och sköra

På äldreboenden och i hemtjänst sitter rutinerna från i våras i.
– De rutiner och den kunskap vi byggt upp hos personalen under vår och sommar gör att vi har goda förutsättningar att fortsatt hålla undan smittan från äldreomsorgen och från omsorg om personer med funktionsnedsättning, menar Lena Lager, sektorchef socialtjänst. Men vi har ändå tagit tillfället i akt nu för att få alla att repetera de basala hygienrutinerna, där exempelvis på- och avklädning av skyddsutrustning ingår. Och tillgången på skyddsutrustning i kommunen är god.

För att minimera risken för att smitta kommer in bland sköra riskgrupper på äldreboenden och gruppbostäder, avråder nu verksamheterna från besök. Anhöriga ombeds att istället använda digitala lösningar.

Avrådan från besök på äldreboenden och gruppbostäder

Påminner om symtomfrihet i skola och förskola

I förskola, grundskola och gymnasium fortsätter undervisningen som tidigare under hösten, med tydliga rutiner för symtomfrihet, hygien och avstånd. På Hulebäcksgymnasiet är elever i andra och tredje årskurs sedan tidigare i skolan varannan vecka och hemma varannan vecka, för att det ska bli glesare i såväl lokaltrafik som i skolan. Förskola och grundskola påminner om att vårdnadshavare måste hålla sina barn hemma vid minsta symtom och att du inte själv kommer och lämnar barnet om du som vuxen är sjuk.

Mer information

Mer information om vad som gäller kring förskola, skola och symtom kan du läsa på harryda.se/skolacorona.

Du hittar aktuell information om vad som gäller i kommunens olika verksamheter under coronapandemin på harryda.se/corona.

Nyhet på harryda.se 20 oktober - Skärpta råd i Västra Götaland efter fördubbling av coronasmitta

Västra Götalandsregionens nyhet om skärpta råd i Västra Götalandlänk till annan webbplats

Länsstyrelsens nyhet om fortsatt publikbegräsning till 50 personerlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens nyhet om skärpta allmänna rådlänk till annan webbplats

*) Siffrorna för vecka 44 presenteras i slutet av veckan och finns på Smittskydd Västra Götalands webbplatslänk till annan webbplats.