Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
16 december 2016
Lyssna

Resultat av årets medborgarundersökning är här

I höstas fick 1200 invånare i Härryda kommun en medborgarundersökning från SCB i brevlådan. Nu kan man läsa om vad de 543 som valde att svara, tycker om kommunen som en plats att leva och bo på, om kommunens olika verksamheter samt om sina upplevda möjligheter till att påverka.

Utifrån svaren man fick får kommunen ett nöjdhetsindex. Hur nöjda är våra kommuninvånare?

- Väldigt nöjda med det mesta, enkelt uttryckt. Många kan rekommendera kommunen som en plats att leva och bo på och alla våra verksamheter får resultat som är bra eller mycket bra, säger Helena Österlind, kvalitetsansvarig.

Vad är man minst nöjd med?

- Minst nöjda är våra invånare med möjligheten att påverka de kommunala verksamheterna och besluten, även om resultatet inom dessa områden är högre än i de flesta andra kommuner.

I år är det färre som valde att svara på undersökningen, enbart 46 procent jämfört med förra årets 56 procent. Vad beror det på?

- Det är svårt att besvara, trenden i hela riket är att färre besvarar enkäter. Möjligen kan det vara en viss ”enkättrötthet” bland våra invånare, även om det ska tilläggas att Härryda kommun har ett relativt högt svarsunderlag.

Hur påverkas arbetet med resultatet om man har för låg svarsunderlag?

- Det som händer är att vi inte kan göra lika djupgående analyser av resultatet, då det inom vissa områden är för få svarande för att det ska vara statistisk relevant. På övergripande nivå är dock resultatet statistiskt säkerställt.

Hur används resultatet av denna undersökning?

- Resultatet är ett viktigt komplement till verksamheternas egna brukarundersökningar och andra mätningar kommunen genomför. Nu kommer förvaltningen och alla sektorer att gå igenom detta för att se vad det betyder för just dem och deras verksamheter. Hela kommunfullmäktige får också information om undersökningen och resultatet.

Resultat Medborgundersökning 2016 länk till annan webbplats 

Kontakt

Marcus Larsson, planeringschef
marcus.larsson@harryda.se
031-724 61 22