Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
1 september 2017
Lyssna

Regeringen vill satsa på Landvetter södra

Landvetter södra - Härryda kommuns satsning på en helt ny hållbar stad för minst 25 000 invånare - lyftes idag fram som ett av nio områden som regeringen vill prioritera. I en utredning som gjorts på uppdrag av bostadsminister Peter Eriksson har Landvetter södra som enda stadsprojekt i Västsverige pekats ut.

Regeringens samordnare Johan Edstav har i uppdrag att möjliggöra planer på nya hållbara städer och stadsdelar. Tanken är att staten ska kunna avhjälpa hinder för exploatering genom att hjälpa till att få fram ny infrastruktur. Det kan handla nya spår, stationslägen och stöd till innovationer. På fredagen presenterade Johan Edstav och bostadsminister Peter Eriksson de nio områden i landet som regeringen vill prioritera.

– Landvetter södra är ett område vi tror väldigt starkt på, säger regeringens samordnare Johan Edstav. Dessutom finns det en stor politisk enighet i kommunen och ett politiskt stöd på regional nivå.

I utredningen sägs bland annat att ”Landvetter södra kan erbjuda ett attraktivt boende för flera olika kategorier av arbetskraft”. Även den goda tillgängligheten till Göteborg och Borås arbetsmarknad lyfts fram.

– Ett fantastiskt besked, säger kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S), kommunstyrelsen vice ordförande. Med Landvetter södra har vi en unik möjlighet att bygga en helt ny stad från grunden med ett helhetsperspektiv. Vi vill skapa ett samhälle som är långsiktigt hållbart på alla sätt - allt från hur vi arbetar med avfall, energi och trafiklösningar till hur vi får till en mänsklig stad som är till för alla.

– Landvetter södra är en unik möjlighet som gynnar både företagen och hela regionen. Att detta nu stöttas också av regeringen ger oss ännu bättre möjligheter att fortsätta utveckla samarbetet kring innovation och utveckling, såväl regionalt som nationellt och internationellt.

Vad händer nu?

– Nu fortsätter vi våra samtal för att tidigarelägga byggstart av järnvägssträckan Mölnlycke-Bollebygd. Dagens positiva besked visar ännu mer att järnvägen är viktig och behövs och vi kommer att fortsätta att samarbeta med Västra Götalandsregionen och kommuner kring detta.

Länkar

Regeringens pressmeddelandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Delredovisning av Uppdrag att att samordna större samlade exploateringar med hållbart byggandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om Landvetter södralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontakt

Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordföranade
0709-99 90 25
per.vorberg@harryda.se

Patrik Linde (S), kommunstyrelsens vice ordförande
0766-49 49 73
patrik.linde@politiker.harryda.se