Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
3 oktober 2019

Präst prisas för engagemang för mångfald

HBTQ-priset delas ut till en person eller grupp som arbetat för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Härryda kommuns första HBTQ-pristagare är Karin Karlsson, präst i Råda församling.

2019 är första året som HBTQ-priset delas ut och pristagaren erhåller en summa om 5 000 kronor.

Årets hbtq-pristagare är Karin Karlsson, präst i Råda församling med följande nominering:

"Härryda kommuns första HBTQ-pris går till en person som med stort engagemang, hjärta och mod arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Genom att med tydlighet uppmärksamma HBTQ-frågor i sitt arbete, i publika evenemang, så som regnbågsdagar och –mässor, samt genom krönikor för lokala tidningar når hennes budskap ut i kommunen. Hon agerar med öppenhet genom både ord och handling för att visa att alla har rätt att vara den de är.

Hennes insatser i Härryda kommun lämnar avtryck, inspirerar och visar vägen för fortsatt arbete för allas lika värde."

Priset delas ut under FN dagen

Hbtq-priset delas ut under FN-dagen den 24 oktober med Hulebäcksgymnasiet och Emil Jensen i Mölnlycke kulturhus, mellan klockan 17:00 och 18:00 på caféscenen. Under prisutdelningen framträder elever från Hulebäcksgymnasiets estetprogram.

FN-dagen med Hulebäcksgymnasiet och Emil Jensen Länk till annan webbplats.

Om HBTQ-priset

Kontakt

Maria Kornevik Jakobsson, ordförande i välfärdsnämnden
031-724 87 20
maria.kornevik.jakobsson@harryda.se

Malin Johansson, samordnare för HBTQ-priset
031-724 87 10
malin.johansson02@harryda.se