Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
11 november 2016
Lyssna

Positiv kommundelsdialog i Hällingsjö

Kommundelsdialogen i Hällingsjö kom att handla en hel del om bussar och VA. Och de Hällingsjöbor som kom till IFK Hällingsjös klubbstuga fick flera positiva besked.

”Kom, träffas och trivs med IFK Hällingsjö” stod skrivet på ena väggen i klubblokalen vid Björkängsvallen. En gammal slogan som passade utmärkt även denna kväll, när kommundelsdialogen kom till Hällingsjö. Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) öppnade i vanlig ordning mötet med att berätta vad som är på gång i Hällingsjö just nu.

Vybild över diskussionsglada Hällingsjöbor.

Protester mot nedläggning av busslinjer har gett resultat

Protesterna har varit stora mot Västtrafiks omläggning av busslinjerna 300 och 330, inte minst i sociala medier. Härryda kommun har ställt sig bakom kritiken och fört en diskussion med Västtrafik, som nu delvis har ändrat sig. Nyligen meddelade Västtrafik att linje 300 återupptar trafikeringen av hållplats Bugärde, och att linje 330 fortsätter att trafikera hållplatserna Bugärde och Eriksmyst. Härryda kommun fortsätter att driva frågan om att linje 300 återigen ska stanna även vid Eriksmyst.

Ny VA-ledning mellan Hällingsjö och Rävlanda

En annan viktig fråga för Hällingsjö är att kapaciteten för vatten och avlopp nu har slagit i taket, vilket innebär att om det ska kunna byggas nya bostäder i samhället så måste kapaciteten ökas. Detta görs nu också, genom en ny VA-ledning mellan Hällingsjö och Rävlanda. Två alternativa dragningar av ledningen utreds just nu.

Vybild över diskussionsglada Hällingsjöbor.

"Gosigt, litet och gött"

Därefter lämnades ordet över till kvällens fyra dialoggrupper som diskuterade, argumenterade, skrattade, fikade och sedan diskuterade lite till. Precis som det ska vara på en kommundelsdialog med andra ord.

När grupperna skulle summera vad de kommit fram till så var alla överens om att man älskar sitt Hällingsjö. ”Gosigt, litet och gött” som en grupp träffsäkert sammanfattade det.

Flera grupper tog upp busstrafiken, och önskar ännu bättre kommunikationer. Inte minst till Landvetter flygplats, som är en så stor arbetsgivare.

Gärna fler bostäder

Ett annat diskussionsämne för kvällen var nybyggen, även om man vill bevara Hällingsjös lantliga karaktär var alla överens om att det behöver byggas mer åt såväl ung som gammal. En grupp tog upp ”Hällingsjöandan” som man vill bevara, men då måste många av de ungdomar som växer upp i samhället flyttar tillbaka som vuxna - vilket kräver fler bostäder. Någon påpekade att det finns flera markägare i samhället som vill bygga, och att kommunen måste bli bättre på att underlätta deras möjligheter till det.

Nästa kommundelsdialog är redan på tisdag, klockan 19 i Hindås station.

Vybild över diskussionsglada Hällingsjöbor.

Kontakt

Emelie Ivarson, beredningssekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se