Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
31 augusti 2017

Politiker besöker skolor

Under september kommer politiker från kommunstyrelsen att besöka fyra skolor i kommunen, som en del i att granska och analysera grundskolans kvalitet och resultat.

Skolgruppen har tillsatts av kommunstyrelsen och består av fem politiker: Per Vorberg (M), David Dinsdale (L), Eva Rydén (C), Siw Hallbert (S) och Roland Jonsson (MP).

Fyra skolor i kommunen har valts ut, utifrån kriterier som storlek, åldersindelning och geografisk placering: Båtsmansskolan, Härrydaskolan, Landvetterskolan F-3 och Landvetterskolan 4-9. Det första skolbesöket är på Båtsmansskolan den 7 september.

Vid varje skolbesök kommer ett antal frågeställningar kring organisation, ekonomi, verksamhet, stöd och personal att lyftas, för att få ett relevant jämförelseunderlag att gå vidare med.

Kontakt

Per Vorberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande
per.vorberg@harryda.se
031-724 63 20

David Dinsdale (L)
david.dinsdale@politiker.harryda.se

Eva Rydén (C)
eva.ryden@politiker.harryda.se

Siw Hallbert (S)
siw.hallbert@politiker.harryda.se

Roland Jonsson (MP)
roland.jonsson@politiker.harryda.se