Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
31 maj 2017
Lyssna

Polisen och Härryda kommun ökar tryggheten

Är du en av dem som svarat på polisens frågor om trygghet? Idag lanserar polisen i Storgöteborg Syd tillsammans med Härryda kommun sitt gemensamma medborgarlöfte. Ökad närvaro och trygghetsåtgärder i den fysiska miljön är några av de efterfrågade och utlovade aktiviteterna.

I ett gemensamt medborgarlöfte lovar lokalpolisområde Storgöteborg Syd och Härryda kommun att öka trygghet i och runt resecentrum i Mölnlycke samt Landvetter. Detta kommer under året mynna ut i en rad aktiviteter.

  • Ökad polisnärvaro – polis kommer att fotpatrullera regelbundet och närvara i området samt genomföra punktinsatser mot narkotikamissbruk. Punktinsatserna ska i första hand rikta sig mot ungdomar, men även mot äldre etablerade missbrukare.
  • Minst fyra planerade insatser mot alkohol och narkotika.
  • Trygghetsvandringar genomförs på aktuella platser för att identifiera möjliga trygghetsåtgärder i den fysiska miljön. Till exempel belysning, utformning av hållplatser och placering av växtlighet.

Förebygga brott

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Härryda – en långsiktig satsning där polisen, kommunen och invånarna samverkar för att öka tryggheten utifrån en gemensam lägesbild.

– Samverkan är nödvändig för att nå framgång i det brottsförebyggande arbetet. Att polisen tillsammans med Härryda kommun tar fram aktiviteter och mål i ett gemensamt medborgarlöfte är en del av detta arbete, säger kommunpolis Linda Bergvall.

Dialog för trygghet

I den lokala lägesbilden för Härryda kommun har medborgarna, polisen och förvaltningen beskrivit problemet med otrygghet i och runt resecentrum i Mölnlycke samt Landvetter. Speciellt upplevs otryggheten på kvällstid. Belysningen i och runt de olika centrumen är också något som många pratar om när det gäller upplevd otrygghet. Detta är det övergripande resultatet av de cirka tusen medborgar- och medarbetardialoger som ligger till grund för medborgarlöftet.
– För kommuninvånarnas upplevelse av trygghet är det bland annat viktigt att det finns poliser synliga i våra centrum. Tack vare medborgarlöftet kommer polisnärvaron att öka och vi kommer även att se över belysning och buskage för att minska känslan av otrygghet i anslutning till våra resecentrum, säger säkerhetschef Per-Arne Larsson på Härryda kommun.

Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) är nöjd med starten på samarbetet.
– Vi vet att många av våra kommuninvånare önskar sig mer polisnärvaro och mer fokus på trygghetsfrågorna, säger kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M). Därför känns det jättebra att vi nu tillsammans med polisen har några tydliga områden där vi genom samarbete kan göra skillnad.

Vice kommunalrådet Mats Werner (S) hoppas på nya tider.
- Mer polisnärvaro är efterfrågat och det känns positivt att vi gjort denna analys tillsammans med polisen. Jag hoppas att den nya polisorganisationen ska ge de vinster man utlovat.

Kontakt

Per-Arne Larsson, säkerhetschef, Härryda kommun
031-724 64 03
per-arne.larsson@harryda.se

Linda Bergvall, kommunpolis
010-565 41 38, 0702-11 43 33
linda.bergvall@polisen.se