Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
15 december 2021

Platsen för ny ishall blir
orten Härryda

Föreslagen placering av en ny ishall i orten Härryda. Bild: montage

Inringat område visar föreslagen placering av en ny ishall med mera i orten Härryda. Klicka på kartan för att göra den större.

Ishallen i Landvetter är gammal och kommunen har tidigare beslutat att ersätta den med en ny. Väster om Härrydaskolan föreslås den nya ishallen byggas. På torsdagen sa kommunstyrelsen ja till att starta en detaljplan för området.

I och med torsdagens beslut i kommunstyrelsen startar nu en detaljplan för att utreda placeringen av en ny ishall i närheten av Assmundvallen och Härrydaskolan i orten Härryda. Ishallen ska ha två rinkar och en idrottshall.

I planen ingår även ett privat initiativ om att utveckla hotell, kontor och parkeringshus.

Utredningar som ska göras i detaljplanen handlar om markförhållanden, barnperspektiv, trafik, djur- och växtarter samt buller.

Uppdrag att upprätta detaljplan för Assmundtorp 2:9 m.fl., ishall och travelpark m.m. Länk till annan webbplats.